Venstre forsikrer: Løkkes dagpengeløfte står stadig ved magt

Men regeringspartiet vil alligevel ikke afvise at skære i dagpengesatserne, når der skal laves et nyt system.

Lars Løkke Rasmussen (V) i duel med Helle Thorning-Schmidt (S) under valgkampen i juni. (© (c) DR)

Da Lars Løkke Rasmussen (V) under valgkampen kæmpede for at fravriste Helle Thorning-Schmidt (S) titlen som Danmarks statsminister, afgav han et klart løfte om ikke at ”skære i dagpengene”.

Det skete under en duel på DR1 den 7. juni, hvor Lars Løkke Rasmussen, der som bekendt havde held med at overtage statsministerposten efter valget, sagde følgende til den daværende statsminister:

- Jeg vil gerne give et løfte her i aften, og man kan regne med de løfter, jeg giver. Vi kommer ikke til at skære i dagpengene, og vi kan lave en aftale om det på stedet.

Den opfordring tog Helle Thorning-Schmidt imod, og Venstre og Socialdemokraterne indgik altså en aftale om ”ikke at skære i dagpengene”.

Aftale står ved magt

I dag understreger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, at aftalen stadig står ved magt.

- Ja, det gør den. Det er jo vigtigt at pointere, at det her ikke handler om en spareøvelse, men om at vi kan få en langsigtet løsning med et så bredt politisk fundament som muligt på de udfordringer, som der også er bred politisk enighed om findes på dagpengeområdet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Forsikringen om aftalens gyldighed sker, efter at en lækket rapport fra dagpengekommissionen ifølge Politiken viser, at der tilsyneladende er tre mulige løsninger i spil til et nyt dagpengesystem.

Alle tre modeller indeholder imidlertid en reduktion af dagpengeydelserne.

Socialdemokraterne ønsker over for DR Nyheder hverken at kommentere Thorning og Løkkes aftale fra valgkampen eller den lækkede rapport fra dagpengekommissionen.

”Man kan forestille sig mangt og meget”

Selvom Venstres politiske ordfører fastslår, at aftalen mellem Venstre og Socialdemokraterne – om at de ikke vil ”skære i dagpengene” – står ved magt, vil han imidlertid ikke afvise, at regeringen i et nyt dagpengesystem vil være med til at sænke ydelserne for dagpengemodtagerne.

Jakob Ellemann-Jensen, der lægges i de her modeller op til at skære i satserne mod at gøre optjeningen af dagpenge mere fleksibel. Ligger det indenfor rammen af den aftale, V og S indgik før valget?

- Altså, der er angiveligt blevet lækket et dokument fra den kommission, hvis rapport jeg og mine kollegaer går og venter på. Når den foreligger, må vi tage stilling til de anbefalinger, som ligger der. Jeg synes ikke, vi skal tage stilling til noget, som ikke er fremlagt endnu.

Men hvis man hypotetisk forestiller sig en model, hvor man mod at gøre optjeningen til dagpenge mere fleksibel, og måske udvider dagpengeperioden, indfører lavere satser, ligger det så inden for rammen, der hedder ”vi vil ikke skære i dagpengene”?

- Jeg forstår godt, at det er spændende at prøve at finde løsningerne her og nu, inden kommissionen har præsenteret sin rapport. Men jeg synes, i respekt for det arbejde, at vi lige skal vente på, at rapporten bliver afleveret.

- Man kan forestille sig mangt og meget. Vi vil tage stilling, når rapporten foreligger, men det er vigtigt at pointere, at det her ikke er en spareøvelse. Det handler om at få så bredt et politisk forlig som muligt, meget gerne med socialdemokratisk deltagelse, om en fremadrettet løsning på dagpengeområdet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen. (© (c) DR)

Ingen spareøvelse

Du vil ikke kommentere de konkrete udkast her, men kan du forklare, hvad aftalen fra valgkampen mellem V og S betyder, når man har givet hinanden hånd på, at der ikke skal skæres i dagpengene?

- Jamen, den betyder meget enkelt, at vi skal være inden for den ramme, som vi er i dag. Men den ramme skal heller ikke være mindre.

Betyder det også, at man kan forestille sig lavere satser?

- Det betyder, at vi skal have den samme ramme, som vi har i dag, og at det ikke er en spareøvelse. Det handler om at finde en løsning fremadrettet, som tilgodeser dagpengemodtagerne.

Så man kan godt skære i satserne, så længe en ny model går i nul?

- Det her er ikke en spareøvelse. Det handler om, at vi gerne vil have et fremtidssikret dagpengesystem, og så må vi se, hvad man kommer med af anbefalinger fra kommissionens side.

Så du kan ikke afvise, at man vil se et udkast til en bred aftale, hvor der indgår lavere ydelser?

- Jeg vil forsøge at undgå at påvirke kommissionens arbejde, og dermed vil jeg vente på, at de kommer med deres anbefalinger, og så må vi diskutere den derfra. Jeg har stor respekt for, at mange gerne vil have det her på plads hurtigst muligt, men lad os nu lige se, hvad de kloge mennesker, som vi har sat i gang med det her arbejde, kommer frem til.

Dagpengekommissionen ventes at lægge sin endelige rapport frem inden oktober.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk