Venstre kræver ekstern analyse af 1813-forløb op til teenagers dødsfald

Venstre i Region Hovedstaden kritiserer regionsrådsformand for accept af en intern frem for ekstern analyse af meningitisbehandling.

Martin Geertsen er formand for Venstre i Region Hovedstaden. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Venstre i Region Hovedstaden kræver en ekstern undersøgelse af akuttelefonen 1813's rolle op til, at den 17-årige Hans Petersen døde af smitsom meningitis i januar i år.

Det siger Venstres leder i Region Hovedstaden, Martin Geertsen, til DR.

- Vi forstår fortsat ganske enkelt ikke, at regionsrådsformanden har villet lade sig nøje med, at regionen undersøger sig selv. Derfor opfordrer Venstre endnu engang Sophie Hæstorp Andersen (S) til at spørge sig selv, om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt at lade undersøgelsen forankre eksternt, for eksempel i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Martin Geertsen.

Udmeldingen fra Martin Geertsen kommer, efter eksperter over for DR har rettet skarp kritik af den interne analyse, som regionen har foretaget i sagen om 17-årige Hans Petersens dødsfald.

Ifølge Martin Geertsen udtrykte Venstre i Region Hovedstaden allerede i maj i år "stærk utilfredshed" med, at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen satte gang i en analyse af regionens behandling af smitsom meningitis, der var intern.

'Region skal spille med åbne kort'

Formand for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), kritiserede tidligere i dag Region Hovedstaden for at spille med lukkede kort i sagen.

Med en ekstern undersøgelse vil Martin Geertsen sikre, at regionen nu åbner op.

- Vi risikerer, at befolkningen generelt set mister tilliden til sundhedsvæsenet i Hovedstaden, hvis systemet lukker om sig selv. Derfor er der behov for, at regionen spiller med så åbne kort som overhovedet muligt og ikke efterlader nogen som helst former for tvivl ved behandlingen af meningitis-patienter, siger han.

Venstre vil nu bede om at få undersøgelsesforløbet på dagsordenen på et kommende møde i regionens forretningsudvalg, hvor partiet samtidig vil kræve en analyse med ekstern forankring.

Konservative bakker op om ekstern analyse

Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden støtter op om Venstres ønske om en ekstern undersøgelse.

Det siger den konservative spidskandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt, i en pressemeddelse:

- I Det Konservative Folkeparti har vi ikke tillid til 1813-ordningen. Derfor stemte vi også imod dens indførsel. Vi er enige i behovet for en ekstern undersøgelse.

Socialdemokraterne støtter ikke

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). Men socialdemokraten Flemming Pless, der er næstformand i Region Hovedstadens sundhedsudvalg, bakker ikke Venstre og Konservative op i ønsket om en ekstern undersøgelse. Om den interne analyse siger han til DR:

- Det altså vigtigt at understrege, at den slags laves som interne undersøgelser med henblik på læring. Men derudover er Danske Regioner jo allerede i gang med en bred undersøgelse af lægevagter og akutberedskaber i hele landet - og det tror jeg da, kan bringe en masse god viden på bordet, siger han.

Rettelse foretaget 12. oktober klokken 17:42.

Tidligere stod der i artiklen, at Region Hovedstadens analyse af forløbet op til 17-årige Hans Petersens død var på to sider. Region Hovedstaden har 12. oktober 2017 oplyst, at den samlede analyse er 26 sider, og at de to sider, som DR har modtaget, er et sammendrag af de 26 sider.

De to sider, som DR har modtaget, er de samme to sider, som Hans Petersens forældre har modtaget, som Region Hovedstadens sundhedsudvalg har fået præsenteret, og som Region Hovedstaden har offentliggjort med titlen ”Kerneårsagsanalyse, forløb af meningokoksygdom hos en ung mand” på forsiden.

Region Hovedstaden vil ikke udlevere de 26 sider til DR med følgende grund:

”Akutberedskabet udleverer kun sammendrag af kerneårsagsanalyser af hensyn til at sikre fortrolighed og anonymitet i forbindelse med kvalitets- og læringsarbejde.”

Region Hovedstadens akutberedskab oplyser dog til DR 12. oktober, at analysen på 26 sider ikke tager stilling til lægers kompetencer generelt, men har haft fokus på samarbejdet mellem den rådgivende læge og den jordemoder, der tog telefonen, da Hans Petersen ringede til akuttelefonen 1813 den 1. januar 2017.

FacebookTwitter