Venstre kræver svar om nedprioritering af værnemidler til plejehjem: 'Pilen peger på Heunicke'

Medarbejdere på plejehjem kom i bagerste række til værnemidler, da coronaepidemien rasede.

Jane Heitmann er ældreordfører for Venstre. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

- Pilen peger på Heunicke.

Sådan lyder det fra Venstres ældreordfører Jane Heitmann, efter DR i dag har afdækket, at toppen i Sundhedsministeriet i marts var med til at lave den prioritering, som betød, at regioner skulle have fortrinsret til værnemidler frem for kommuner.

Værnemidlerne skulle beskytte de ansatte mod coronavirus og forebygge, at de bragte smitten videre til patienter og beboere.

Embedsfolk i Lægemiddelstyrelsen førte beslutningen ud i livet. Og i svar til Folketinget har sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) også henvist til Lægemiddelstyrelsen, når han er blevet spurgt til, hvem der stod bag beslutningen. Men nu tegner der sig et andet billede - nemlig at toppen i Sundhedsministeriet var med til at træffe beslutningen.

- Hvis det er Heunicke, der har truffet en politisk beslutning om, at værnemidler til plejehjem og sårbare ældre skulle nedprioriteres, så ville det klæde ham at stå ved den beslutning. Det er en meget, meget omsiggribende og alvorlig beslutning at nedprioritere den allermest sårbare gruppe, nemlig de ældre, siger Jane Heitmann.

Var det ikke bydende nødvendigt, at der blev lavet en prioritering?

- Det kan være gode grunde til, at den beslutning blev truffet. Men jeg synes, at de ældre og de ansatte ude på plejehjemmene har brug for at vide, hvem der traf beslutningen og hvorfor, lyder det fra Venstres ældreordfører.

Prioriteringen blev foretaget i starten af marts, og i de efterfølgende uger begyndte smitten at sprede sig på landets plejehjem.

Vanvittig beslutning

Sisse Marie Welling er sundheds- og omsorgsborgmester i København for SF.

Hun kalder det "en helt vanvittig beslutning" og er overrasket over, at den blev taget på højeste sted i Sundhedsministeriet.

- Jeg havde håbet, det var en bureaukratisk beslutning, der var gået for hurtig, men desværre tyder det på, at det har været højere oppe i systemet, siger hun.

Hun ville meget gerne have vidst, at der var truffet en beslutning i ministeriet om at nedprioritere kommuner i forhold til regioner og sygehusene.

- Vi blev ved med at bestille varer, men fik bare ikke nogle leverancer. Vi kunne se, at lagrene på blev mindre og mindre. Og det var på et tidspunkt, hvor vi i København havde smitten indenfor på vores plejehjem. Der havde det være en god oplysning for os, at man prioriterede sygehuse over de ældre, siger hun.

Sisse Marie Welling har siden 1. januar 2018 været sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (Foto: Jens Dresling)

SF-borgmesteren retter en hård kritik at regeringens håndtering af corona på landets plejehjem.

- Man glemte desværre fuldstændig, at ældreplejen også er en del af sundhedsvæsenet. Vi blev fuldstændig overset. Man har ladet plejehjemsbeboerne og de mennesker, der skulle passe på dem, i stikken.

- Vi ved, at de allermest sårbare grupper bor på ude på plejehjemmene, og det var en frygtelig situation for mine medarbejdere at stå i. Da epidemien var på sit højeste, vidste de ikke, om der var værnemidler til i morgen, siger Sisse Marie Welling.

Sundhedsministeriet ønsker ikke at kommentere sagen. Og på spørgsmålet om, hvem der er traf den endelige beslutning, henviser Lægemiddelstyrelsen nu til departementet i ministeriet.

Facebook
Twitter