Venstre: Mette Frederiksens fiktive lejre i Afrika er en tynd kop te

Både Venstre og Radikale kalder Socialdemokratiets asyludspil for urealistisk. DF savner handling.

Venstre er ikke imponeret over Socialdemokratiets udspil til en reform af asyl- og udlændingepolitikken. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

S-formand Mette Frederiksens grundtanke om en markant reform af det danske asylsystem er egentlig god nok.

Sådan lyder det både i regeringspartiet Venstre og hos Dansk Folkeparti. Men så hører roserne også op.

Forslaget om eksempelvis at stoppe helt med at behandle asylansøgninger i Danmark er ifølge Venstre helt urealistisk at gennemføre indenfor en overskuelig fremtid. Samtidig savner Dansk Folkeparti at se handling fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, før partiet vil betragte det aktuelle udspil som mere end et valgoplæg.

- Det er en fin idé, som har været fremme nogle gange over de seneste år, men den er jo desværre også urealistisk på den korte bane, siger Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth.

Han henviser til Socialdemokratiets forslag om, at Danmark skal betale et tredjeland i eksempelvis Nordafrika for, at Danmark kan oprette og drive et modtagecenter, hvor asylsager vil blive behandlet.

- De nordafrikanske lande er selv så plaget af flygtninge og migranter, at de ikke vil have et flygtningecenter med endnu flere flygtninge og migranter, siger Marcus Knuth.

- Derimod skal vi se på, hvordan vi kan få folk sendt tilbage til områder, efterhånden som de begynder at blive sikre - eller når de er sikre - såsom områder i Syrien, hvor der nu er mere stabilitet end der har været tidligere. Men de her fiktive lejre i Afrika, det er en meget tynd kop te, siger Venstre-ordføreren.

DF vil se handling

Dansk Folkeparti er noget mere positiv overfor Socialdemokratiets forslag om at reformere det danske asylsystem.

Her undrer udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) sig imidlertid over, at socialdemokraterne tidligere har afvist lignende forslag fra Dansk Folkeparti.

- Der er gode takter, det er der ingen grund til at lægge skjul på, siger Martin Henriksen.

- Men jeg vil også være ærlig at sige, at Dansk Folkeparti jo har stillet forslag om noget lignende flere gange før i folketingssalen, og der har Socialdemokratiet stemt imod. Så der er mange fine ord, men vi skal også se noget handling, og det mangler, siger han.

Hos Radikale Venstre vurderer politisk leder Morten Østergaard – ligesom Venstre – at Socialdemokratiets asyludspil er helt urealistisk at få gennemført og mere har karakter af et valgoplæg.

- Det socialdemokratiske forslag her er muligvis velegnet til valgkamp, men gennemføres i praksis kan det ikke. Det kræver forpligtende samarbejde med andre lande, ikke mindst i EU, og det burde socialdemokraterne sige ærligt til danskerne, siger Morten Østergaard.

R: Kommer aldrig til at virke

R-lederen opfordrer i stedet Socialdemokratiet til at fokusere mere på fælles europæiske løsninger på flygtningeproblematikken – i stedet for at foreslå en ”ensidig national løsning”.

- Der er brug for at få mere styr på flygtningesituationen ved EU’s ydre grænser, men det kan kun løses med mere forpligtende samarbejde. Ikke med national enegang, som socialdemokraterne foreslår, siger Morten Østergaard.

- Det går ikke, og det kommer aldrig til at virke i virkelighedens verden, siger han.

Socialdemokratiet præsenterer sit udspil til en ny asyl- og udlændingereform, der har fået titlen ”Retfærdig og Realistisk”, på et pressemøde i morgen.

 • Fakta om Socialdemokratiets udspil:

 • Socialdemokratiets udspil ”Retfærdig og realistisk”:

 • Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

 • En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.

 • Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.

 • Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.

 • En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre.

 • Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

 • Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

 • En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

 • Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken.