Venstre om S-boligudspil: 'Vi har set det før - sidst blev 5.000 billige boliger til 12'

Socialdemokratiets boligudspil mødes med skepsis fra Venstres fungerende politiske ordfører.

Flere studieboliger er fint, mener Sophie Løhde (V), men det skal ikke kun være i de fire største byer. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Der er ikke meget begestring at spore hos regeringspartiet Venstre over det boligudspil, Socialdemokratiet har præsenteret i dag.

Med udspillet under mottoet 'byer med plads til alle' vil de blandt andet sikre tag over hovedet til studerende og lavere husleje i almene boliger.

Og selvom fungerende politisk ordfører for Venstre, innovationsminister Sophie Løhde, gerne vil arbejde for billigere boliger og diskutere almene boliger, så tror hun, at Socialdemokratiet vil få svært vil leve op til sine løfter om 110.000 nye boliger.

- Vi har set det før. Sidste gang var det 5.000 billige boliger i København, Socialdemokratiet lovede. Efterfølgende kom der tolv styks. Jeg synes, det er vigtigt, at de løfter, man giver os, også er nogle, der kan realiseres efterfølgende, siger hun og fortsætter:

- Men det her kan danskerne ikke bruge til ret meget.

For centreret om de fire store byer

Et af målene i udspillet er at bygge 110.000 nye boliger frem mod 2031, hvor 60.000 af dem skal ligge i København, mens de resterende 50.000 skal fordeles i Aarhus, Odense og Aalborg. Men studielejligheder og almene boliger er der behov for i hele landet, mener Sophie Lødhe.

- Vi synes ikke, det kun skal være for familier eller unge i de fire socialdemokoratiske kommuner. Vi har behov for studieboliger i hele Danmark. Også i Herning, Kolding og Slagelse for eksempel.

Curt Liliegreen, som er projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, mener dog, at udspillet fra Socialdemokratiet er 'et nødvendigt udspil' set i lyset af udviklingen på boligmarkedet.

- Det er blevet nødvendigt de senere år at reparere problemerne på det danske boligmarked. Det er manglen på billige boliger i især hovedstaden, som er blevet mere akut, da befolkningen vokser med 1.000 borgere om måneden, siger Curt Liliegreen.

Se videoen, hvor statsministerkandidat Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kommenterer boligudspillet.

Venstre vil også gerne være med til at se på, om kommunerne skal kunne kræve at større dele af nye boligområder reserveres til almene boliger.

Men generelt stiller Sophie Løhde sig skeptisk over for, hvordan Socialdemokratiet vil realisere deres boligudspil.

- Som vanlig lover Socialdemokratiet mere, end de kan holde.

Socialdemokratiets boligudspil

 • Flere blandede boligområder: Kommunerne skal have mulighed for at kræve, at helt op til 33 procent af nye boligområder reserveres til almene boliger.

 • Tag-over-hovedet-garanti til studerende: Der skal indføres en tag-over-hovedet-garanti i de fire store studiebyer, så de studerende som minimum er sikret et sted at bo fra studiestart og frem til efterårsferien. Det kan på den korte bane gøres ved brug af containerboliger, vandrehjem og beboelsesvogne på campingpladser.

 • Ny medejerbolig alle har råd til: I samarbejde med de store byer skal der udvikles en ny medejerbolig. Det kunne være en boligform, hvor 10-50 procent af boligen ejes af beboeren, mens resten ejes af en fond eller lignende organisation.

 • 110.000 nye boliger: I København, Aarhus, Odense og Aalborg er målet at bygge 110.000 nye private og almene boliger frem mod 2031. 60.000 skal ligge i hovedstaden, de 50.000 andre i de øvrige byer.

 • Stop for udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger: Udenlandske kapitalfonde skal ikke tjene penge ved at presse almindelige lønmodtagere ud af byen. Det skal ske ved at stramme op for boligreguleringsloven.

 • Lavere husleje i almene boliger: Grundskylden for almene boliger skal tage højde for, at almene boliger ikke giver samme indtægter som private udlejningsejendomme.

 • Bevar de billige private lejeboliger: Der skal laves en boligfond, der kan opkøbe og fastholde billige lejeboliger. Boligfonden skal være ejet af den danske stat.

 • Andelsboligen skal være et billigt alternativ: Udbetalingen ved køb af en andelsbolig skal kun dække fem procent af prisen på selve andelsbeviset. Dermed bliver det lettere for flere at komme ind på andelsboligmarkedet.

 • Billigere at bygge almene boliger: Særregler til nybyggeri af almene boliger skal fjernes, da det fordyrer byggeriet.

 • Flere ældreboliger: Kommunerne skal have bedre rammer til at bygge flere pleje- og ældreboliger. Og så skal det understøttes, at der kan bygges flere seniorbofællesskaber.

 • Kilde: Socialdemokratiets boligudspil 'Byer med plads til alle'.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter