Venstrefløj og jurister kritiserer udvisningsplan

Venstrefløjen og flere jurister mener ikke, at konventioner tilllader at smide folk ud, hvis de har boet i Danmark i mange år. Regeringens plan er, at stramme reglerne.

Jurister og venstrefløj frygter, at internationale konventioner ikke bliver overholdt, hvis regeringen får strammer reglerne, så herboende udlændinge kan smides ud af landet efter voldsomme demonstrationer.(Arkivfoto) (Foto: Nikolaj Ingemann Sørensen © DR)

Venstrefløjen og jurister kritiserer en plan fra regeringen. V og K vil sammen med Dansk Folkeparti fra foråret kunne udvise ikke-danske statsborgere, hvis de forhindrer politiet i at udføre dets arbejde. Både tilrejsende udlændinge og uromagere, der er født og bor fast her i landet men ikke har dansk

statsborgerskab
, vil kunne udvises, skriver Dagbladet Information.

Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne er stærkt kritiske:

- Udvisning kan kun komme på tale, når der er tale om meget grov kriminalitet, siger Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokraterne.

Dansk Folkeparti mener, at venstrefløjen fører et dobbeltspil, når der nu lyder kritik. For samtidig mener DF's Martin Henriksen, at S og SF foregøgler vælgerne, at venstrefløjspartierne vil videreføre V, K og DF's udlændingepolitik.

Cepos og Amnesty kritiserer

Men regeringen og DF's stramning vil stride imod

menneskerettighedskonventionerne
, lyder det fra både venstrefløjen og eksperter.

Jurist Claus Juul fra Amnesty siger, at hvis "Hassan, der er født i Danmark, udvises efter 40 dages ubetinget fængsel i forbindelse med en demonstration, så er en kommende tillægsstraf - udvisning - langt værre end de 40 dages fængsel.

- Udvisning vil være i strid med

menneskerettighedskonventionen
, der siger, at man ikke kan udvise folk pga. underordnet kriminalitet. Der vil ikke være noget forhold mellem kriminalitetens alvor og udlændingens
tilknytning
til Danmark, tilføjer han.

Juraprofessor, Jense Vedsted Hansen gør desuden opmærksom på, EU's opholdsdirektiv, der siger, at der skal være tale om en reel, umiddelbar og alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, før

EU-borgere
kan udvises.

Borgerlig tænketank: Bør tage hensyn til familien

Chefjurist i den borgerlige

tænketank
Cepos Jacob Mchangama peger på at den Europæiske
Menneskerettighedskonvention
, der kræver, at man tager hensyn til blandt andet familiens enhed og personens
tilknytning
til Danmark.

- Jeg har svært ved at se, at en person der har boet her i 10 år, der får en ubetinget frihedsstraf for at sidde i en kæde, kan smides ud, siger Jacob Mchangama. Han tilføjer, at han dog synes, det er helt rimeligt at smide folk ud, der er kommet udelukkende for at lave ballade og forhindre politiets arbejde.

Venstre: Udvisning vil være op til dommerne

Ifølge Venstres udlændingeordfører Karsten Lauritzen er udvisningstruslen et vigtigt signal at sende til mennesker uden dansk

statsborgerskab
:

- Når man er gæst i et land, har man en forpligtigelse til at opføre sig ordentligt. Det at lægge politiet hindringer i vejen er meget alvorligt og viser, at man fuldstændig har misforstået de værdier, der er helt grundlæggende i det danske samfund, siger han.

Han er dog opmærksom på, at en udvisning af herboende ikke-danske statsborgere kan stride mod

menneskerettighederne
:

- Men det må så være op til domstolene at vurdere i hver enkelt sag, siger han.

Facebook
Twitter