Venstres bagland er splittet: Stærk opposition eller med i regeringen?

Jakob Ellemann-Jensen står over for en historisk beslutning, når han skal afgøre, om Venstre skal gå i regering.

Uanset hvilken beslutning Jakob Ellemann-Jensen tager, er der fortsat stor opbakning til ham fra Venstre-baglandet. (Foto: © Ernst van norde, Ritzau Scanpix)

På Venstres landsmøde i Herning er der samlet godt 1400 mennesker fra hele landet. Landsmødet kommer oven på et dårligt folketingsvalg, hvor partiet næsten er blevet halvveret.

Men alligevel er det ikke valgresultatet, der fylder mest hos de mange medlemmer.

For når man snakker med dem, så går det samme spørgsmål og det samme dilemma igen.

Skal man gå i regering med Socialdemokratiet. Eller skal man lade være?

Der er delte meninger i baglandet. Men en fællesnævner er, at man har tillid til formand Jakob Ellemann-Jensen. Og tillid til, at han nok skal træffe den rigtige beslutning.

Det på trods af, at han inden valget udelukkede enhver snak om en bred regering hen over midten.

DR har været rundt og tale med delegerede, og her kan du møde nogen af dem, der både er for og imod en SV-regering. Og nogle af dem, der stadig er i tvivl.

Få Løkke ud på sidespor

Birthe Olsen, medlem af kredsbestyrelsen i Hillerød.

- Ellemann skal absolut ikke stå udenfor. Han skal forhandle lige så lang tid, han kan. Og så skal han tage en beslutning.

Hvad tænker du om en SV-regering?

- Jeg var med, dengang det var Anker Jørgensen og Henning Christophersen. Og jeg ved, at Socialdemokratiet satte en skyggeminister på Henning Christophersen. Men det er vel ikke gamle dage mere. Nu ser vi fremover.

Men du er ikke så bekymret for det i dag?

- Nej, det er jeg ikke. Fordi medierne er på hele tiden. Du kan jo ikke gå derhen uden medierne ved, hvad du laver. Jeg tror, der er mere ærlighed i dag.

Er der ikke også risici ved at gå ind i sådan et samarbejde? Der er mange, der peger på, at han får svært ved at rejse partiet igen til et kommende valg.

- Jeg tror, at en af vores fordele er, at hvis han går ind uden Moderaterne, så får vi Lars Løkke ud på et sidespor, og han stiller ikke op om fire år. Og så tror jeg, vi har en god chance. Det kommer an på, hvordan han klarer sig som minister, og hvilken post han får.

Kan det ikke blive ret svært at gå i regering med nogen, man har sagt i en hel valgkamp, at man ikke har tillid til?

- Jo. Det synes jeg helt sikkert. Men vi har de danske vælgere, som har bestemt, at der skal være regering hen over midten. Og det bliver vi også nødt til at lytte til.

Ikke brug for fire år mere med Mette Frederiksen

Maria Ladegaard mener, at Venstre skal bruge de næste år på at udvikle politik i stedet for at gå i regering. (Foto: © Martin Sylvest, Ritzau Scanpix)

Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom.

- I Venstres Ungdom rynker vi lidt på brynene over, at man utvetydigt rykker sig tættere på at gå i regering. Det synes vi ikke er verdens bedste idé. Vi synes, at Danmark har brug for en borgerlig regering og ikke fire år mere med Mette Frederiksen.

Men det er vel ikke nogen sandsynlighed for, at Danmark får en borgerlig regering?

- Nej, men spørgsmålet er, om vi får det næste gang, hvis vi går i regering. Nu er mandaterne faldet ud på en måde den her gang, men vil vi så være med til at legitimere fire år med Mette Frederiksen, eller skal vi få en stærk opposition og håbe, at vælgerne er med os ved næste valg? Jeg kan være nervøs for, at vi ikke får brugt nok energi på at genopfinde os selv, hvis vi går i regering. Man finder ikke sig selv ved gå i et nyt parforhold, og det er vores primære bekymring.

Hvad synes du, Venstre skulle gøre nu?

- Jeg synes, man skulle gå i stærk opposition og bruge næste periode på at udvikle ny politik og finde ud af, hvem Venstres er nu.

Vil det være decideret forkert at gå i regering?

- Det kommer meget an på, hvad man får den anden vej. Det ville være fjollet at sige nej til et åbenlyst godt tilbud. Men tilbuddet skal være godt, hvis man vil gå den vej. Man skal tage sig dyrt betalt for at sige ja til en socialdemokratisk statsminister.

Hvad kan risikoen være ved at gå i regering med Socialdemokratiet?

- Det er altid svært at kritisere dem, man sidder i båd med. Og det vil være svært at gå til valg næste gang på en ny regering, når man lige har været i en anden konstellation. Man får neutraliseret sine muligheder for at kritisere Mette Frederiksen.

Venstre begår større løftebrud end Nyrup

Jan Winther, kredsformand i Valby.

Skal man gå i en regering med Socialdemokratiet?

- Det skal man ikke. Det vil være et løftebrud, der vil få Poul Nyrup til at blegne.

Skal man ikke søge indflydelse, hvor man kan?

- Man kan søge al den indflydelse, vi kan. Men det betyder ikke, at man skal gå i regering. Man kan jo bare se, at 80 procent af al lovgivningen bliver i forvejen lavet bredt i Folketinget. Så der har Venstre allerede en masse indflydelse uden at sidde i regering.

Hvad er du bekymret for?

- Det vil jo være løftebrud. Vi er gået til valg på, at vi skal have en borgerlig regering. Og vi har gået direkte ud og sagt, at vi aldrig kommer til at lægge stemmer til, at Mette Frederiksen skal være statsminister.

Hvad er det værste, der kan ske?

- Vælgerne vil straffe os yderligere, fordi vi ikke holder, hvad vi lover. Venstre ved man, hvor man har. Og det gør man også i fremtiden.

Hvis Ellemann kommer frem til det modsatte, hvad synes du så om ham?

- Jakob er Venstres formand og er den bedst egnede til den post. Og ham bakker vi alle sammen op om.

Jo, der er en kæmperisiko

Søren Gade, gruppeformand for Venstre.

- Det kan blive en dreng og en pige. Det kan munde ud i, at man deltager i noget. Og det kan også være, man ikke deltager. Men jeg er helt sikker på, at de mennesker, der sidder herinde, vil bakke op om den beslutning, Jakob Ellemann vil komme frem til.

Du har sagt, det handler om prisen på grisen: Hvad skal det koste at gå med i et samarbejde med Socialdemokratiet?

- Man skal kunne se sig selv i det. Der skal være et narrativ, der siger, at hvis vi ikke går med, så kører Danmark i en forkert retning. Vi kommer til at indgå nogle kompromiser, hvis vi skal gå med.

Kan I ikke risikere at blive klemt og vælgerne kan komme til at straffe jer for det?

- Jo, der er en kæmpe risiko. Det er også derfor, at jeg har sagt: 'Jakob træffer afgørelsen, og så bakker vi andre op om den'. For det er Jakob, der skal træffe den til sidst. Det er ham, der har alle kortene. Og det er ham, der træffer afgørelsen med baggrund i det, der sker. Så den risiko er klart til stede.

Har I tillid til Mette Frederiksen?

- Det er helt banalt, den tillid skal de - statsministeren og vores formand - genfinde, hvis det overhovedet skal have gang på jord. For er der ikke tillid, så kan vi godt pakke prisen på grisen væk. Men jeg er sikker på, at det er to voksne mennesker, lederne af de to største partier i Danmark.

Er det ikke et løftebrud, hvis man går i regering med Socialdemokratiet?

- Jo, det er rigtigt. Vi gik til valg på en borgerlig liberal regering. Men vælgerne ville noget andet. Og man kan godt sætte sig ned og folde armene og sige, at vælgerne er åndsvage og så ikke lave noget som helst i fire år. Men det er ikke sådan, Venstre har tradition for at arbejde.

Et svar: Valgets resultat

Helge Sander var videnskabsminister fra 2001 til 2010. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Helge Sander, formand for Herning Syd-kredsen og tidligere videnskabsminister.

- Jeg synes, Jakob sagde det på en god måde. At hvis vilkårene er til stede, så skal vi tage ansvar. Men er vilkårene ikke til stede, så skal vi være i opposition. Men Venstre skal altid arbejde for at skabe resultater, og det kan man både gøre i regering og i opposition.

Men hvad skal vilkårene så være for, at I skal overveje at gå i regering?

- Det ved jeg ikke. Jeg har indtrykket af, at Jakob heller ikke ved det i dag. For det er ikke forhandlinger endnu, det er sonderinger. Ud fra Mette Frederiksens synspunkt er alt det, der sker i de her dage, tillidsskabende foranstaltninger. Hun ved, at hun er bagud på point, når det kommer til tillid, og derfor bruger hun de her uger til at lave tillidsskabende foranstaltninger.

Men uanset, hvor meget tillid, der kan genskabes, kan man så undgå, at Venstre bliver en lillebror i sådan en regering?

- Det er risikoen.

Er det en risiko, der er værd at løbe?

- Det afhænger af, hvad der står på papiret.

Før valget var I helt afvisende over for en regering over midten. Nu står I og taler for det. Hvordan kan det hænge sammen?

- Et svar: Valgets resultat. Der var ikke flertal for det projekt, vi gik til valg på.

Kan have betænkeligheder ved at gå i regering

Thorkild Bækkelund, vælgerforeningsformand i Støvring.

Hvad er det mest spændende ved det her landsmøde?

- Det er selvfølgelig at høre om, hvad holdningen er til regeringssamarbejde og regeringsdannelsen.

Hvad synes du?

- Skal man bruge de mandater, man har fået, så skal man jo have mest mulig indflydelse. Og om det er udenfor, eller om det er i regering. Det må vores folketingsmedlemmer beslutte.

Det er jo en stor beslutning, og det vil være et nybrud.

- Det er fuldstændigt rigtigt. Og det Venstre vil er noget andet end det, Socialdemokratiet vil. Så derfor kan jeg også have nogle betænkeligheder ved at gå ind i en regering. For kommer der et valg om nogle år igen, så kan man sige, hvad er forskellen så? Mette Frederiksen, hun gjorde det godt nok, så hun kan bare fortsætte. Så vi skal i hvert fald beholde og styrke vores profil.

Hvad skal man gøre for at gå i regering?

- Det har jeg lidt svært ved at se. Så inderst inde så jeg gerne, at vi havde indflydelse på beslutninger, men var udenfor regering, og på den måde danne vores profil. Vi skal også styrke den med det, vi har været udsat for med at fodre to partier til højre og venstre for os.

Er du lidt bekymret ved udsigten til, at Venstre måske kan gå i regering med Socialdemokratiet?

- Jeg skal i hvert fald være sikker på, at vi styrker vores profil i den kommende regeringsperiode.

Og hvad skal der til, for at du er tryg?

- Vi skal have nogle af vores mærkesager igennem. Og vi skal sætte vores aftryk på det regeringsgrundlag og den regeringsaftale, der bliver.

En fejl at gå til valg med to statsministerkandidater

Ken Kristensen, viceborgmester i Køge.

- Vil Mette Frederiksen kigge mod det borgerlige Danmark, så skal man da prøve at imødegå de forhandlinger med åbent sind. Jeg fik altid at vide som barn, at hvis man kan gøre en forskel, så skal man gøre en forskel.

Er du ikke bange for, hvad der ske med Venstre i en regering under ledelse af Mette Frederiksen?

- Jeg ser på, hvad der er bedst for Danmark. Herefter, hvad der er bedst for Venstre.

Og er en bred regering bedst for Danmark?

- Det kommer an på, hvad Mette Frederiksen går med til. Hvis hun går med til nogle solide aftaler hen over midten med noget reformpolitik, så tror vi, det er bedst for Danmark.

Hvordan forklarer du, at I går nu går ind for at lave den brede regering, som I blankt afviste i valgkampen?

- Den er nem at forklare. Danmarks vælgere har talt meget tydeligt. De har sagt, at de vil have en regering hen over midten. Det skal vi også som parti tage bestik af.

Ellemann siger, at blå blok har bekriget hinanden, og det er svært at se et alternativ i blå blok lige nu. Er du enig med ham i det?

- Blå blok havde to statsministerkandidater. Det viser, at der ikke er sammenhold. De har bidt ad hinanden og prøvet at stjæle vælgere fra hinanden i stedet for at stå sammen. Det har været en intern konflikt i stedet for at prøve at trække vælgere over midten. Så længe det fortsætter, er der ikke et blåt alternativ. Man bør også altid, når man har en opposition blive enige om en statsministerkandidat.

Var det en fejl at gå til valg med to blå statsministerkandidater?

- Ja, det vil jeg mene, det var.