Vestager præsenterer ny moderne offentlig sektor

Ny aftale skal frigøre milliarder. Men det skal ske med fokus på tillid og samarbejde.

Klokken 9.00 præsenterede økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager en aftale med kommuner og regioner og dele af fagbevægelsen, som skal hjælpe regeringen med at effektivisere i den offentlige sektor for 12 milliarder inden 2020.

Det skal ske ud fra syv principper:

1) Styring med fokus på mål og resultater

2) Dialog, åbenhed og klare mål er udgangspunktet

3) Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

4) Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

5) Løs opgaver ud fra, hvad der virker

6) Ledere skal skabe engagement og innovation

7) Inddrag borgernes ressourcer

Fra fagbevægelsen er det hovedorganisationenerne OAO, FTF og akademikerne, der er med i aftalen. Fagforbundet FOA og Danmarks Lærerforening har derimod valgt at stå udenfor.

Aftalen præsenteres samme dag, som Margrethe Vestager skal i samråd for at forklare, hvordan hun vil skaffe 12 mia. kroner til at betale for regeringens vækstplan.

Se hele pressemødet, hvor aftalen bliver præsenteret, i videoen i toppen af artiklen.