VIDEO DF vil stramme smykkeloven

Alle ejendele til en værdi af 3.000 kroner eller derover skal fratages asylansøgere, der kommer til Danmark, ligesom hussalg i hjemlandet skal finansiere opholdet i Danmark, mener DF.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil stramme den omdiskuterede smykkelov yderligere. I dag kan myndighederne fratage flygtninge og migranters ejendele og kontante beløb, hvis værdien af ejendelene overstiger 10.000 kroner.

Den grænse skal ifølge udlændingeordføreren sænkes markant, så alle ejendele, der overstiger en værdi på 3.000 kroner, skal være med til at finansiere flygtningen eller migrantens ophold i Danmark.

- Vi vil gerne gøre det nemmere for myndighederne at konfiskere og beslaglægge værdier fra asylansøgere. Derfor foreslår vi at sænke grænsen til 3.000 kroner, og vi foreslår også, at man skal have mulighed for at tilbageholde ydelser fra det offentlige, hvis man konstaterer, at en asylansøger har økonomiske midler placeret på udenlandske bankkonti eller eksempelvis har ejendom i udlandet – eksempelvis i sit hjemland, siger Martin Henriksen.

Den oprindelige model

I det oprindelige lovforslag, som blev præsenteret i november 2015, lød grænsen på netop 3.000 kroner. Men efter heftige diskussioner i både ind- og udland samt de politiske forhandlinger, endte grænsen på 10.000 kroner.

Det er få uger siden, at det kom frem, at den såkaldte smykkelov blev taget i brug for første gang.

Københavns Politi visiterede nemlig fem iranske asylansøgere i Københavns Lufthavn, der til sammen havde kontante beløb på sig svarende til 130.000 kroner. De fem asylansøgere kunne hver især beholde de 10.000 kroner, mens næsten 80.000 kroner blev konfiskeret af politiet.

Det er en sag som den, der får Martin Henriksen til at kræve strammere krav.

- Der er tale om udlændinge, der kommer til Danmark i et meget højt antal. Derfor ser vi gerne, at hvis folk overhovedet har mulighed for at forsørge sig selv, så skal de selvfølgelig gøre det. Det var det, der var den oprindelige tanke med den såkaldte smykkelov, og der kan vi se, at den kun er blevet brugt i et enkelt tilfælde. Vi så gerne, at den blev brugt meget mere, siger han.

Flere skal betale sit eget ophold

Med værdier i udlandet mener I også eksempelvis fast ejendom i Syrien. Hvordan skal man kunne leve af en ejendom i Syrien, der eksempelvis ligger i et krigshærget område, når man er i Danmark?

- Hvis man har fast ejendom eller penge i udlandet, og de danske myndigheder får det at vide, så synes jeg, at det er rimligt nok, at man siger, at indtil vedkommende har fået hevet de penge til Danmark, så de kan være med til at forsørge sig selv, så lukker vi for midlerne fra det offentlige. Det betyder jo så, at folk selv må holde gang i hjulene, og så må de få de midler brugt, før de begynder at bruge midler fra den danske stat.

Men hvis de midler er bundet i en ejendom, der står i Syrien, så kan de vel ikke bruge det til noget i Danmark?

- Så må de jo sørge for at sælge den ejendom. Det må jo så være sådan, at vi stopper for pengene fra den danske stat, og så må de selv sørge for at tilvejebringe de midler, de har brug for, for at forsørge sig selv i Danmark.

Puster I ikke bare med det her forslag til den diskussion om Danmarks image, som vi tog for et halvt år siden?

- Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at det har været en meget forfærdelig diskussion. Men jeg kan ikke genkende det billede. Det her er et grundlæggende princip om, at hvis du kan forsørge dig selv, så skal du selvfølgelig forsørge dig selv. Det er bare det princip, vi forsøger at få til at gælde for så mange asylansøgere som muligt.

Der var sågar nogle, eksempelvis den britiske avis The Guardian, der sammenlignede Danmark med nazisterne, fordi de havde en opfattelse af, at vi vil stå ved grænsen og hive værdier fra folk. Det er vel det billede, der er så kan blive tegnet engang til?

- Der er mange tosser ude i verden, men vi kan ikke tilrettelægge vores politik efter, hvad de har af opfattelser af Danmark. Det er en uskik, og de danske politikere skal ikke gå i panik, fordi der er nogle på CNN eller Al Jazeera, der bringer nogle kritiske artikler og indslag om Danmark. Vi kan sagtens udvide det her, og vi kan sagtens konfiskere mere fra asylansøgere, det kræver blot, at vi ændrer lovgivningen.

Venstre og Socialdemokraterne afviser stramning

Selv om Martin Henriksen og Dansk Folkeparti ikke ryster på hånden på spørgsmålet om at få strammet smykkeloven, bliver det svært at få stramningen vedtaget i Folketinget. For Christiansborgs største og tredjestørste partier, Socialdemokraterne og Venstre, vil ikke være med til at stramme yderligere.

Jacob Jensen, der er Venstres fungerende politiske ordfører, mener, at loven allerede har virket efter hensigten, selv om den kun er taget i brug en gang.

- Vi har ingen interesse i at skulle ud i noget symbolpolitik på et område, hvor man kan se, at det er meget begrænset, hvad effekten har været i virkelighedens verden. Der er kun en sag, der er kommet ind under L87 (smykkelovens officielle navn, red.). Det har selvfølgelig haft en symbolsk betydning, og det er det, der har været meningen med loven. Men vi har ingen planer om at gå videre ned ad den vej, siger han.

Socialdemokraterne var også med til at vedtage lovpakken L87, som i folkemunde blev døbt smykkeloven. Men Ane Halsboe-Jørgensen, fungerende politisk ordfører for Socialdemokraterne, vil ikke være med til at stramme loven yderligere.

- Det er ikke vores tilgang, at grænsen skal sættes ned til 3.000. Det er heller ikke vores tilgang, at hvis du har et hus i dit hjemland, som du ikke har mulighed for at bo i lige nu, fordi der er krig, så kan du ikke få hjælp af os, siger hun.

Løkke: En stor misforforståelse

Da debatten rasede i vintermånederne op til vedtagelsen af L87 i januar, kom der flere forskellige bud på, hvad loven egentlig betød. Forvirringen var tilsyneladende total på Christiansborg, og det fik da også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at konkludere:

- Det er måske det mest misforståede lovforslag i danmarkshistorien. Når man ser på debatten, får man jo nærmest et indtryk af, at når folk ankommer til grænsen, så skal de vendes på hovedet, og så skal man se, om man kan ryste den sidste mønt ud af lommen på dem. Det er fuldstændig fortegnet og forkert, sagde Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde 12. januar.

Den meget omtalte lov har som formål at få flygtninge, der har midler, til at medfinansiere deres ophold i Danmark og asylbehandling, så længe den står på. Loven blev vedtaget 26. januar.

Facebook
Twitter