VIDEO Sådan løser regeringen klimaproblemer med skrivebordsøvelser

De største gevinster i regeringens klimaplan kommer ikke fra grøn omstilling.

Klik på play og se og hør Uffe Tang forklare om regeringens klimaplaner.

Regeringen ønsker, at Danmark skal være verdensførende på det grønne område. Sådan skriver regeringen selv i sit klimaudspil, og den viser da også vejen imod et klimaneutralt samfund i 2050.

Men udspillet er blevet kritiseret for ikke at give svar på, hvad der skal ske med f.eks. landbrugets udledninger på længere sigt og for ikke at anvise klart, hvordan målet skal nås om, at alle nye solgte biler i 2030 skal være udledningsfrie.

Så hvordan får regeringen så regnestykket til at gå op? Blandt andet ved at anvende forskellige skrivebordsmetoder.

Regnestykket ser sådan her ud:

Danmark har en forpligtelse til at nedbringe vores udledning af CO2 med et sted mellem 32 og 37 millioner ton i 2030 - altså bare om 11 år - fra alt det, som ikke er f.eks. industri og el- og varmeproduktion. Populært sagt handler det om at nedbringe vores CO2-udledninger fra biler, boliger og bønder.

Men regeringen fjerner næsten 21 millioner ton CO2 ved hjælp af to fikse skrivebordsøvelser. Det er nogle tekniske finter, som er helt efter bogen og i overensstemmelse med vores internationale aftale.

Men som altså ikke ændrer noget grundlæggende i den mængde af CO2, vi producerer fra hverken biler, boliger eller bønder.

Oplagre CO2 i jord og skove

Den ene af de to modeller handler om at annullere CO2-kvoter. Her finder regeringen 8 millioner ton CO2. Men det interessante ved metoden er, at CO2-kvoter slet ikke gælder indenfor biler, boliger og bønder - altså her hvor opgaven egentlig var at reducere.

Det er nemlig sådan at CO2-udledning fra alt det, man kan betegne som de store skorstene - for eksempel industri og energiproduktion - allerede er nøje kontrolleret gennem et internationalt kvotesystem.

Det betyder at en fabrik kun kan udlede den CO2, den har tilladelse til. Og disse tilladelser købes og sælges internationalt.

Så hvis en fabrik i Frankrig vil skrue op for sin CO2-udledning, kan den købe en kvote i for eksempel Danmark, hvor en anden fabrik ikke kan udlede den CO2.

Men den danske stat vil altså smide tilladelser til at udlede 8 millioner ton Co2 i papirkurven. Det giver mindre udledning af CO2 samlet set - men altså ikke mindre udledning fra danske biler, boliger eller bønder.

Den anden finte handler om at oplagre CO2 i jorden og i skovene. Træer og planter optager CO2 fra atmosfæren ligesom CO2 også bindes i jorden. Men den måde man dyrker jordene på, har betydning for, hvor meget der så udledes igen.

Hvis der bindes mere, end der udledes, kan man medregne det i klimaregnskabet, og regeringen vil fjerne 12,9 millioner ton CO2 på den måde.

Det kaldes LULUCF, hvilket er en forkortelse for land use, land-use change and forestry eller på dansk arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Alt tyder på, at Danmark kan finde disse reduktioner uden at røre en finger. Det har Miljøorganisationen Noah blandt andet kritiseret overfor Ingeniøren, hvor metoden betegnes som "en gratis omgang".

Regeringen selv erkender i sin klimaplan, at dens LULUCF-beregning er en fremskrivning "forbundet med stor usikkerhed".

Facebook
Twitter