Vil lægge pres på regeringen om strukturreform

Mere end hver tredje dansker ved ikke, hvad den ny strukturreform går ud på, viser en analyse. Socialdemokratiet mener, at det giver anledning til at lægge pres på regeringen i de forhandlinger, der stadig foregår om dele af strukturreformen.

Mens regeringen og Dansk Folkeparti er ved at gen­nemføre enstrukturreform, der vil ændre Dan­mark mange årtier fremover, såaner den brede befolkning ikke, hvad ændringerne går ud på.

Næsten 80 procent af befolkningen erkender, at de ved for lidteller slet ikke noget om Danmarkshistoriens største reform.

Og 34 procent af befolkningen er ude af stand til at fortælle,hvad strukturreformen handler om. Dog ved 55 procent, at reformengår ud på at lægge kommuner sammen.

Kun fem procent af de adspurgte ved, at amterne skal afløses affem regioner, og kun 18 procent er klar over, at amterne skalnedlægges.

Det viser en Vilstrup-undersøgelse, som offentliggøres i dag iAmtsrådsforeningens blad Mandat.

Mere bredt forlig

Socialdemokratiets nye politiske ordfører Lotte Bundsgaard mener,at tallene råber på et mere bredt forlig.

Hun mener, at undersøgelsen en kærkommen anledning til at læggepres på regeringen i de forhandlinger, der stadig foregår påChristiansborg om dele af strukturreformen.

- Det er dybt problematisk, og det gøres endnu mere problematiskaf, at regeringen har valgt at lave en smal aftale med DanskFolkeparti, siger Lotte Bundsgaard til DR Nyheder Online.

Hun afviser, at det alene er et spørgsmål om oplysning:

- Strukturreformen er simpelthen ikke blevet debatterettilstrækkeligt, fordi regeringen og Dansk Folkeparti har være megethurtige til at lukke debatten, siger hun.

Socialområdet udestår

Endnu er de radikale og socialdemokraterne med i delforhandlinger -blandt andet på det sociale område.

- Vi håber regeringen vil forhandle og give os plads tilfingeraftryk på det store sociale område, så for eksempelhandicappede og forældre til handicappede ved, at der fortsat vilvære plads til dem, at der forskes og udvikles for de svageste. Atstrukturreformen ikke bare handler om større kommuner, siger LotteBundsgaard.

Pia: De gik selv

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkepartis leder, ryster på hovedet afkritikken:

-Socialdemokraterne valgte jo selv at forlade forhandlingerne,siger hun. - Det er jo netop noget Helle Thorning-Schmidt i sinvalgkamp op til formandsvalget har udtrykt sin undren over.

Løkke: Forskelligt engagement

Hovedarkitekten bag strukturreformen, indenrigs- ogsundhedsminister Lars Løkke Rasmussen trøster sig med, at mangegrupper i det kommunale system er godt informeret:

- Reformen er jo en nyindretning af hele det offentlige Danmark.Men vi kan ikke alle have en detaljeret viden om alle hjørner afreformen, siger han.

Han forklarer, at når han møder læger, sygeplejersker ogpatientforeninger, så kender de godt kommunalreformen, for så vidtangår sundhedsdelen. Det er logisk, at forskelligebefolkningsgrupper har et engagement i forskellige dele afreformen, siger Lars Løkke Rasmussen til Mandat.

Men også hos De Radikale er der bekymring.

- Det er en kynisk kalkulation fra regeringens side. Lars LøkkeRasmussen fremhæver jo selv, at det er Danmarkshistoriens størstereform. Derfor skal befolkningen også vide, hvad det handler om.Men jeg tror, at befolkningen får sig noget af en overraskelse, nårde ser, hvad reformen kommer til at betyde, siger partietsstrukturordfører, Margrethe Vestager til Mandat.

Læs mere om undersøgelsen iMandat

Facebook
Twitter