Vilde ulve i Danmark satte sidste år tænderne i får, lam og kalve 28 gange

I over 100 tilfælde har ulven været under mistanke for at stå bag angreb mod husdyr i 2018.

Vilde ulve er stadig på færde i den danske natur. Denne ulv er dog fotograferet i Københavns Zoo. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Den vilde ulvs genkomst var sidste år et omdiskuteret emne i Danmark. Der kom for alvor blus under debatten efter ulvedrabet ved Ulfborg i Vestjylland sidste forår. Her blev en 66-årig landmand senere idømt 40 dages betinget fængsel for nedskydningen af det fredede dyr.

Blandt ulvens modstandere findes netop mange landmænd, som frygter angreb mod deres husdyr. I et nyt notat slår Miljøstyrelsen nu omfanget af ulveangreb fast i Danmark for 2018.

28 gange har en ulv med sikkerhed angrebet husdyr sidste år. I 26 tilfælde var ofrene får og lam, mens rovdyret to gange havde appetit på kalve.

Med 22 angreb var de vestjyske husdyr hårdest ramt.

Notatet viser også, at 23 af de 28 angreb skete i det første halvår af 2018. Nedgangen skyldes ifølge miljøplanlægger ved Miljøstyrelsen Lasse Jensen ikke nødvendigvis, at ulven er på retræte i Danmark.

- Når krondyr og rådyr begynder at sætte kalve og lam i løbet af maj og juni måned, ophører angrebene på husdyr stort set. Det skyldes formentlig, at de naturlige fødekilder dermed er lettere tilgængelige for rovdyret.

Hele 104 gange har ulven været mistænkt for at stå bag angreb på husdyr, men den blev i de fleste tilfælde frikendt af Naturstyrelsens konsulenter, som har undersøgt sagerne.

De kunne konstatere, at de indhegnede dyr oftest var selvdøde eller angrebet af andre rovdyr som guldsjakaler og hunde.

Ulvebestand halveret

I notatet konstaterer forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus desuden en nedgang i antallet af ulve på dansk grund. De overvåger området på vegne af Miljøstyrelsen.

Vurderingen lyder, at der ved slutningen af 2018 befandt sig fire til fem ulve inden for landets grænser – alle i Jylland. Ved indgangen til sidste år lød estimatet derimod, at der var i omegnen af ni ulve i Danmark.

Ud over det meget omtalte ulvedrab forklarer Lasse Jensen udviklingen med udvandrede hvalpe.

- Fire af de otte ulve, som blev født af et vestjysk ulvepar i 2017, er i årets løb udvandret til Tyskland for at finde nye mager og territorier.

Miljøplanlæggeren ser det mindre antal ulve som et naturligt udsving.

- Man kan ikke sige, at det lakker mod enden for ulven i Danmark. Forskerne på området forventer derimod, at bestanden vil stige i de kommende år.

FacebookTwitter