Voldsofre venter længere og længere tid på erstatning

En statslig udflytning til Viborg har været med til at øge ventetiden. DF kræver millioner til området.

Ventetiden i erstatningssager for voldsofre stiger fortsat. Nu bliver problemet en del af finanslovforhandlingerne. MODELFOTO fra 12. september 2010. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Det går i den forkerte retning, når det handler om at nedbringe ventetider for voldsofre, der søger om erstatning.

Selvom politikere gentagne gange har talt om behovet for at komme hurtigere til bunds i bunken med erstatningssager for voldsofre, er det i flere år gået den forkerte vej.

I første halvår af 2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid således steget til i gennemsnit 230 dage, mens det tal sidste år lå på 200 dage i snit. Før det var tallet endnu lavere, og samlet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget med hele 55 procent fra 2015 til 2017.

Der ligger nu en bunke på cirka 3.000 erstatningssager, som endnu ikke er afsluttet.

'En katastrofe'

Hos Offerrådgivningen i Danmark er man bekymret over den stigende sagsbehandlingstid.

- Det er folk, der i forvejen i udgangspunktet er svagt stillet. For dem er det jo en katastrofe, at der går så lang tid, før de får den erstatning, som de måske skal bruge til at komme videre med deres liv, siger Janne Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Offerrådgivningen i Danmark.

- Vi har haft en sag med en kvinde, der havde været udsat for grov vold af sin eksmand, så hun havde ret til at få en erstatning på over 100.000 kroner. De penge skulle hun bruge på at etablere sig på ny. Og når hun skal vente i to og et halvt år på at få pengene, så kommer hun jo ikke videre i sit liv, siger hun.

Det er Erstatningsnævnet, som hører under Justitsministeriet, der er ansvarlig for at behandle voldsofres erstatningssager.

I en netop færdiggjort rapport udarbejdet af en konsulentvirksomhed for Justitsministeriet konkluderes det, at der er tale om ”utilfredsstillende lange” sagsbehandlingstider, og vurderingen i rapporten er, at der er behov for at tilføre Erstatningsnævnet op mod 23 årsværk for at bringe sagsbehandlingstiden ned.

DF kræver flere penge

Det vil ifølge DR Nyheders oplysninger koste omkring 27 millioner kroner over en fireårig periode.

Dansk Folkeparti har i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger med regeringen gjort det til et krav, at der bliver tilført ekstra midler til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for voldsofre.

- Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. At et menneske, der har været udsat for vold og i forvejen er presset på alle mulige måder, også skal vente i lang, lang tid på at få erstatning går simpelthen ikke. Det er vi nødt til at få rettet op på, og det haster, siger gruppeformand Peter Skaarup.

DF vil derfor ansætte flere jurister i Civilstyrelsen og Erstatningsnævnet, så voldsofres erstatningssager bliver ekspederet langt hurtigere end i dag.

- Vi er nødt til at lytte til de ting, der ligger i den rapport, og sørge for, at der i finansloven bliver givet penge til, at sagsbehandlingstiderne kommer ned på et meget, meget lavere niveau, siger Peter Skaarup.

Flytning har haft konsekvenser

En af årsagerne til, at sagsbehandlingstiderne – trods et årelangt politisk fokus på problemet – fortsat er stigende er ifølge den rapport, Justitsministeriet har fået lavet, at Civilstyrelsen i januar 2016 påbegyndte en politisk besluttet udflytning fra København til Viborg.

Kun ganske få medarbejdere flyttede med Civilstyrelsen fra København til Viborg, og det har påvirket arbejdet i styrelsen, fordi man har været nødsaget til at finde nye medarbejdere, fremgår det af rapporten.

Det var partierne i blå blok, der bestemte udflytningen af Civilstyrelsen, men selvom Dansk Folkeparti altså var med til at flytte Civilstyrelsen og dermed også Erstatningsnævnet til Viborg, mener Peter Skaarup ikke, at DF har været medvirkende til at øge sagsbehandlingstiderne.

- Jeg vedkender mig ikke, at vi har et medansvar for lange sagsbehandlingstider, for de her sagsbehandlingstider har været lange i et godt stykke tid, og vi har også sat ting i sving for at afhjælpe det, siger Peter Skaarup.

- Men regeringen sætter forhåbentlig ikke nogen udflytninger i gang, hvis ikke man er sikker på, at det hænger sammen. Derfor er der måske også en lære at drage af det i forbindelse med kommende udflytninger. At man skal sørge for, at de forhold, der gør sig gældende omkring udflytninger, er i orden, siger han.

Justitsministeren lovede handling sidste år

Var det en fejl eller gik det for hurtigt at flytte Civilstyrelsen fra København til Viborg?

- Jeg ved ikke med sikkerhed, om der er ting, der burde være klaret tidligere eller senere i forhold til udflytning. Men man må nok regne med, at man i Viborg, hvor udflytningen er sket til, har et fantastisk godt miljø omkring jura. Man har den forholdsvis nye Vestre Landsret og en række andre institutioner.

- Så jeg synes, der er et godt miljø derovre, og det miljø skal vi vedligeholde og udbygge, og vi skal sikre, at de her ventetider kommer ned, siger Peter Skaarup.

For et år siden sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et interview med Altinget, at han ville til bunds i problematikken, og at "vi skal have vendt bøtten".

DR Nyheder ville gerne have spurgt justitsministeren, hvorfor udviklingen alligevel er gået den forkerte vej, hvad han siger til Dansk Folkepartis krav om flere penge til området, ligesom vi gerne ville have spurgt ham til konsekvenserne af Civilstyrelsen og Erstatningsnævnets udflytning fra København til Viborg.

Det har dog ikke været muligt for Søren Pape Poulsen, som er ansvarlig minister for Civilstyrelsen og Erstatningsnævnet, at stille op til interview, meddeler Justitsministeriet, som i stedet har sendt en kort, skriftlig kommentar fra ministeren:

- Jeg er helt enig med DF i, at det er dybt kritisabelt, at mange ofre bliver sat i venteposition i alt for lang tid på grund af lange sagsbehandlingstider.

FacebookTwitter