Vurdering fra tre juraprofessorer dukkede pludselig op og skaber ny debat i minksag

Hverken Alternativet eller Moderaterne vil svare på, om ny juridisk vurdering får betydning for deres holdning.

Ifølge tre juraprofessorer kan fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) ikke dømmes skyldig i Rigsretten for hendes rolle i minksagen. (Foto: © Martin Sylvest)

Det blev efterlyst flere gange fra især blå blok under den nu overståede valgkamp:

En uvildig vurdering af fungerende statsminister Mette Frederiksens (S) ansvar i minksagen.

Og den opgave har tre juraprofessorer helt frivilligt taget på deres skuldre.

De fastslår sort på hvidt i et 30 sider langt notat, at der ud fra Minkkommissionens beretning ikke er grundlag for at antage, at Mette Frederiksen ville kunne blive dømt i en rigsretssag for brud på ministeransvarlighedsloven.

- Vi har snakket længe om minksagen, og vi ville gerne medvirke til, at sagen bliver lukket en gang for alle, fortæller Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus i offentlig ret på Aarhus Universitet.

Sammen med professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter og professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard står han på eget initiativ bag notatet, som de har sendt til Folketingets 12 partier.

- Vi håber, det kan blive dén uvildige vurdering, som bliver lagt til grund for diskussionen, forklarer Jørgen Albæk Jensen.

Der er ikke grundlag for en rigsretssag

Professorerne vurderer i notatet, at det "med en høj grad af sikkerhed" kan konstateres, at der ikke i Minkkommissionens beretning eller i øvrigt er oplysninger, "der giver grundlag for antagelser om, at der ville kunne gøres retligt ansvar gældende mod Mette Frederiksen".

Med andre ord: Mette Frederiksen vil ikke kunne dømmes ved en rigsret for sin rolle i minksagen.

For at få helt styr på historikken, skruer vi tiden tilbage til 3. november 2020, da den daværende etpartisregering besluttede at aflive samtlige mink i Danmark.

Det var en beslutning, som statsminister Mette Frederiksen dagen efter meldte ud på et pressemøde, og så gik aflivningen af mink ellers i gang.

Herunder kan du se klippet med statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 4. november 2020:

Minkkommissionen slog efterfølgende fast, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der manglede hjemmel.

Kommissionen kritiserede i stedet statsministeren for at have "groft vildledt" befolkningenpressemødet.

Et spørgsmål stod dog ifølge professorerne tilbage: Om hun havde handlet groft eller simpelt uagtsomt.

- Grov uagtsomhed betyder, at man afviger meget væsentligt og alvorligt fra den norm, der er gældende på det pågældende område, og simpel uagtsomhed er, at man afviger fra normen, men i ikke særlig høj grad, forklarer Jørgen Albæk Jensen.

Hvis Mette Frederiksen skal kunne dømmes i en rigsret, skal der som minimum være tale om grov uagtsomhed, og i tilfældet med minksagen er der tale om simpel uagtsomhed, mener de tre professorer.

- Det kan ikke forventes, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes efter ministeransvarlighedsloven for grov uagtsomhed, endsige for et forsætligt forhold i forbindelse med beslutningen og udmeldingen om aflivning af alle mink, konkluderer juraprofessorerne i notatet.

For det er normen, at ministre bliver advaret af embedsfolk i ministerierne, hvis der er tale om spørgsmål om hjemmel.

- Medmindre der bliver hejst et flag fra embedsmændene, så må en minister med rimelighed gå ud fra, at et spørgsmål om for eksempel lovhjemmel er afklaret, uddyber Jørgen Albæk Jensen.

Der har tidligere været uvildige vurderinger

Professorernes rapport, der kom dumpende ud af det blå, er hverken den første eller den eneste vurdering af sagen.

Professor i strafferet på Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen har udtalt til Berlingske, at han "hælder" til, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes for grov uagtsomhed.

Og Nye Borgerlige bestilte før sommerferien en ekstern undersøgelse af forløbet, efter et flertal i Folketinget besluttede, at der ikke var grund til at lade advokater vurdere, om ministre kunne stilles juridisk til ansvar i minksagen.

Hvor Jens Elo Rytter, Jørn Vestergård og Jørgen Albæk Jensen konkluderer, at der ikke er grundlag for en rigsretssag, var konklusionen fra advokatfirmaet, som Nye Borgerlige hyrede, en anden.

Ifølge vurderingen fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager kan både fungerende statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) blive dømt for at have handlet "groft uagtsomt", hvis de bliver stillet for en rigsret.

De tre professorer har i deres vudering ikke set på Mogens Jensens rolle.

Ifølge Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, så er juraprofessorernes vurdering er den samme, som den har været hele tiden. Der intet nyt i deres udmelding.

- Uanset, om det er den ene eller den anden vurdering, der er den rigtige, så understreger den nye vurdering vigtigheden af, at der kommer en ny uvildig vurdering bestilt fra Folketinget, siger Vermund.

Partierne ser forskelligt på den nye vurdering

Under den netop afsluttede valgkamp har flere partier i blå blok fastholdt kravet om at få en uafhængig vurdering af kommissionens konklusioner.

Konservative har meldt ud, at de agter at fremsætte et forslag i Folketinget om at igangsætte en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar.

Moderaterne og Alternativet har også støttet en advokatvurdering, hvis der er flertal for det.

Alternativets holdning til en advokatvurdering har skabt forvirring, efter at partiet først lavede en kovending - for derefter at lave en ny.

Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, sagde dagen efter valget, at Alternativet alligevel ikke gik ind for en advokatvurdering. To dage senere ændrede hun igen kurs og fastslog, at Alternativet stadig bakker op en advokatvurdering.

Men hvorvidt juraprofessorernes uvildige vurdering er det, Alternativet har efterlyst, vil Alternativets folketingsmedlem Torsten Gejl ikke kommentere, før partiet har tygget sig igennem rapporten.

- Det vil være utroværdigt at svare på det spørgsmål, uden jeg har læst den grundigt.

Men du afviser ikke, at det her kan være den uvildige vurdering?

- Jeg vil hellere sige, at jeg lader være med at kommentere på det, siger han.

Hos Moderaterne er meldingen fra partiets politiske ordfører, Jakob Engel Schmidt, nogenlunde ens.

- Jeg har noteret mig vurderingen fra de tre juraprofessorer og vil læse den med interesse, men på baggrund af de igangværende forhandlinger har jeg ikke yderligere kommentarer, skriver han i et skriftligt svar.

Hos Danmarksdemokraterne har den 30 sider lange vurdering fra juraprofessorerne ikke meget betydning for deres krav om en uvildig advokatvurdering.

- Vi står fast på, at der skal være en uvildig advokatundersøgelse af regeringen og statsministerens rolle i minkskandalen. Det er, uanset om der er lavet en juridisk rapport fra nogle professorer eller ej, siger gruppeformand Peter Skaarup.

I Venstres lejr ser de med alvor på den nye juridiske vurdering og mener, den skal inddrages fremadrettet.

- Når vi kommer i gang med folketingsåret, kommer vi til at træffe beslutning om, hvordan vi skal håndtere efterspillet på Minkkommissionen, og vi mener fortsat, at det er en oplagt vej at få en advokatvurdering, så vi kan få sat et punktum i sagen, lyder det fra folketingsmedlem Sophie Løhde.

Venstre mener, at der er brug for en opfølgning på Minkkommissionen, som ifølge partiet "desværre hænger noget uafsluttet i luften," siger Sophie Løhde. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Spørger man til slut professor emeritus i offentlig ret på Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen selv, så er han temmelig sikker på, at der ikke er noget at komme efter i deres uvildige vurdering.

Men skal man have det endelige facit, så er det kun en domstol, der kan give det, siger han.

- Det, der har været efterlyst i den politiske debat, har været en vurdering af, om der var tale om grov eller simpelt uagtsomhed. Hvis der kun er tale om simpel uagtsomhed, så skal man formentlig ikke sætte hele rigsretsapparatet i gang for at få konstateret det.