Arkitekter kortlægger 100 umistelige kulturmiljøer i Danmark

Kulturmiljøerne tæller blandt andet Svenskehusene og et røgeri på Bornholm og et sanatorium på Fyn.

Svenskehusene er ét af de fem umistelige kulturmiljøer, som Aarhus Arkitektskole har valgt som bornholmske bidrag. (Foto: Dorte Holden Langemark)

Vi bør værne om mere og andet end slotte og skanser.

Derfor har en gruppe arkitekter og historikere fra Aarhus Arkitektskole siden efteråret 2015 rejst rundt til Danmarks ydre egne for at kortlægge og værdisætte såkaldt "umistelige kulturmiljøer".

Af de 22 kommuner, gruppen besøgte, havde Bornholms Regionskommune den forholdsvist stærkeste kulturarv og flest unikke miljøer - heriblandt Svenskehusene, et miljø bestående af 300 svenske træhuse, som øen fik foræret af svenskerne efter bombardementet i 1945.

- Vi vurderer potentialet og værdien af områderne, og så er det først og fremmest tænkt som et redskab til kommunerne, så de kan bringe kulturmiljøer med ind i deres strategiske arbejde, fortæller projektleder Simon Ostenfeld.

Umistelige kulturmiljøer

De umistelige kulturmiljøer kan være alt fra bymidter til fabrikker, tomme haller og parker.

Hvilke umistelige kulturmiljøer findes nær dig?

Tjek det på Aarhus Arkitektskoles kort over Danmark.

På Bornholm er man da også ganske begejstret over den nye rapport. Her håber man, at det kan være med til at løfte historien om øen:

- For eksempel Svenskehusene, som mange kender, men som der ikke er meget information omkring. Der kan vi sætte nogle skilte op eller lade dem være en del af turistmaterialet, når vi markedsfører øen, siger Carsten Scheibye (V).

Han er formand for Bornholms Regionskommunes teknik- og miljøudvalg.

- Men vigtigst af alt håber vi, at vi på den måde kan få inputs til, hvad det er, vi skal værne om og beskytte - og hvordan vi skal udvikle Bornholm i øvrigt, siger han.

Gruppen har i undersøgelsen kortlagt 900 kulturmiljøer i Danmark, og 21 af dem fik altså status af "umisteligt kulturmiljø" - og flere kan følge.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.