Atom-slutdepot er dødsdømt af udlandet

Glem alt om et atom-slutdepot i sin nuværende form, lyder det i svar fra udenlandske myndigheder til de danske atomplaner. - Sundhedsministeriet er dumpet, vurderer lektor og atomblogger Anne Albinus.

- Det er fuldstændig grotesk at læse alle disse høringsssvar. Der er en begravelse af planen om et slutdepot, siger lektor og atomblogger Anne Albinus. (Foto: Torsten Raagaard- DR Bornholm)

En udenlandsk høring om et slutdepot til det danske atomaffald har givet mere end 300 A4-siders svar fra tyske, svenske og polske myndigheder, organisationer og borgere.

Anne Albinus har fulgt debatten i en række år og skriver om sagen på sin blog.

- Med disse svar i hånden bør sundhedsminister Nick Hækkerup stoppe processen, siger Anne Albinus.

- Han må stoppe op, for der er så mange uklarheder. Det kan ingen leve med, heller ikke nabolandene, siger hun.

Især det polske høringssvar kræver yderligere afklaring af en lang række detaljer i de angiveligt mangelfulde oplysninger fra det danske sundhedsministerium.

Overholder ikke konvention og direktiv

En aktionsgruppe på den nordtyske ø Fehmern understreger i sit høringssvar, at den danske proces end ikke overholder EU's miljøvurderingsdirektiv og ej heller er i overensstemmelse med Espoo-konventionen.

- De gennemkritiserer den danske strategiske miljøvurdering, og hvis de læser høringssvarene igennem i ministeriet, er der kun én konklusion: Sundhedsministeriet er dumpet, konstaterer Anne Albinus.

- Direktøren for den svenske MKG Johan Swahn stiller de samme spørgsmål, som han stillede i efteråret, for da fik han heller ikke svar. Det er pinligt, siger Anne Albinus.

Aben sidder på Hækkerups skuldre

- Nick Hækkerup bliver nødt til at træffe en afgørelse, han kan ikke blive ved med at lade processen køre. Han kan ikke vente til efter et valg, vurderer Anne Albinus.

- Vi er jo nu fuldstændigt degraderet i udlandets øjne. Det eneste, vi kan gøre for at blive respekteret, er at sige: Vi stopper denne her proces, for vi har ikke været åbne op om, hvad der skal i slutdepotet, siger Anne Albinus.

- Det er en lammende kritik af de danske myndigheders arbejde med denne sag. Høringssvarene afslører de mangler, der er i sagen, mener hun.

Fortsat bekymring om 'særligt affald'

Det danske atomaffald består af 5-10.000 m3 radioaktivt affald, som typisk er lav- eller mellemaktivt og med vidt forskellige henfaldstider.

Ud over dette findes der 233 kg såkaldt 'særligt affald,' som i hvert fald indtil 2001 blev kategoriseret som højaktivt affald.

Siden Dansk Dekommissionering i 2003 overtog ansvaret, har de 233 kg 'særligt affald' været kategoriseret som mellemaktivt affald.

Skæbnen for disse 233 kg affald, som er opskårne brændselsstave fra reaktor 3 på Risø, bekymrer også i de udenlandske høringsvar.

- Man kan frygte, at Danmark med et notat fra Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) i hånden igen blot afviser, at de 233 kg er farlige, konstaterer Anne Albinus.

Sidst på måneden tager Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg på studietur til Risø. I følge DR Bornholms oplysninger skal et mellemlager diskuteres.