Atomaffald kan ende i den danske undergrund

Forskningsministeriet har bestilt undersøgelser i en halv kilometers dybde. De skal være klar i december.

I begyndelsen af 2017 skal Folketinget efter planen beslutte, om det danske atomaffald skal placeres i et mellemlager eller graves ned et sted i Danmark. (Foto: Torsten Raagaard DR Bornholm)

Det danske atomaffald fra Risø skal måske alligevel ende et sted i den danske undergrund én gang for alle.

I foråret 2015 besluttede Folketinget ellers at lægge planerne om et dansk slutdepot til atomaffaldet på hylden for i stedet at koncentrere sig om et såkaldt mellemlager.

Det er typisk en bygning på jordoverfladen, hvor affaldet kan ligge i en lang årrække, indtil der er fundet en sikker løsning på problemet med at deponere atomskrot.

Men nu har Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at lave nye geologiske undersøgelserne i 500 meters dybde. De skal være klar i december.

Det tolker blandt andre Bornholm mod Atomaffald, BOMA, derhen, at planerne om et dansk slutdepot er i spil igen.

- Undersøgelser i 500 meters dybde har intet med mellemlagring at gøre, siger BOMA's næstformand, Kirsten Mortensen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet afviser overfor DR P4 Bornholm, at de nye undersøgelser betyder, at man igen arbejder mod et dansk slutdepot.

- Det er en supplerende undersøgelse, der indgår som en del af den sammenligning af sikkerheden ved et mellemlager og et slutdepot, som blev besluttet i marts 2015, skriver ministeriet i sit svar.

Men trods den forsikring fra ministeriet vil det socialdemokratiske folketingsmedlem Lea Wermelin alligevel have sat fokus på den nye udvikling i sagen.

Hun vil blandt andet gerne høre, hvor meget den ansvarlige minister, Ulla Tørnæs (V), er inddraget i sagen. Desuden vil hun bede den socialdemokratiske ordfører Flemming Møller Mortensen om at undersøge sagen.

Om atomaffaldet:

  • Der ligger mellem 5.000 og 10.000 m3 radioaktivt affald - primært sygehusaffald - på Risø ved Roskilde.

  • I 2011 blev Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholms kommuner udpeget til at kunne huse det radioaktive atomaffald.

  • I 2015 besluttede Folketinget at skrinlægge planerne om et slutdepot og i stedet for se på muligheden for at lave et såkaldt mellemlager på jordoverfladen.

  • Muligheden for at se, om udlandet kan tage imod det danske atomaffald, er også undersøgt - foreløbig uden resultat.

Facebook
Twitter