Atomaffald kan være positivt for en kommune

I svenske Forsmark har borgerne i mange år levet med et slutdepot som nabo. Det giver liv og er blevet en turistattraktion.

På atomaffaldslageret i Forsmark 150 kilometer nord for Stockholm modtager de blandt andet radioaktivt affald fra sygehuse, forskningsinstitutioner og industrien - præcis som det er planen med det danske atomaffaldslager. (Foto: Thomas Kofoed Poulsen © dr)

Eksperterne har talt, og Regeringen skal i løbet af kort tid beslutte sig for, hvad der skal ske med det danske atomaffald, der i dag ligger i Risø ved Roskilde.

Fem kommuner er udvalgt som egnede steder at bygge et slutdepot for det danske atomaffald, og en ekspertgruppe har undersøgt muligheden for at bygge et midlertidigt lager i stedet for.

Endnu er det kun ganske få, som har set eksperternes anbefaling.

Anderledes er situationen i Östhammar Kommune lidt nord for Stockholm. Her har man i mere end 25 år haft et slutdepot for kortlivet radioaktivt affald.

- Hidtil har det påvirket kommunen meget positivt. Det er en turistattraktion, og man har i sommermånederne offentlige besøg på det eksisterende slutdepot, fortæller borgmester Jacob Spangenberg.

I en meningsmåling peger mere end fire ud af fem borgere i Östhammar på, at slutdepotet vil bidrage positivt til kommunen i fremtiden.

- Vi behøver arbejdspladser og skattekroner, fortæller en pensionist på gågaden i Östhammer.

Selve slutdepotet ligger 10-20 kilometer uden for Östhammar, men der er også i selve centrum af byen et besøgscenter, som informerer om slutdepotet.

I Danmark har debatten om at huse et muligt slutdepot raset i årevis - blandt andet på Bornholm, hvor et område i Paradisbakkerne ved Østermarie er udpeget som mulig placering. En lokal borgerbevægelse BOMA kæmper imod.

Borgmester Winni Grosbøll (S) er bekymret for, at et slutdepot kan skade erhverv som landbrug og turisme.

- Det er ikke foreneligt med den fortælling, som vi prøver at bygge op om Bornholm, siger hun.

Winni Grosbøll vil ikke afvise, at Bornholm ville kunne lære at leve med et slutdepot.

Men så er det vigtigt, at det foregår i en inddragende proces, hvor kommunen og borgerne selv er med til at beslutte det. Det har været en lukket proces i Danmark, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk