Atomansvarlige vil øge åbenhed om processen

De ansvarlige for Danmarks atomaffald lægger nu op til at inddrage offentligheden i arbejdet med et muligt mellemlager til affaldet.

Atomaffaldet står indtil videre oplagret i blandt andet over 5.000 tønder hos Dansk Dekommissionering på Risø. (Foto: Torsten Raagaard DR Bornholm)

Modstanderne mod et atom-slutdepot i de fem kommuner, der er i spil som mulig placering, behøver måske ikke længere være så bekymrede for at blive holdt uden for diskussionen.

Det fremgår af et bidrag til aktstykke på mindst 4,3 millioner kroner, som snart bliver lagt frem for Folketingets Finansudvalg, efter et enigt Folketing 11. marts satte slutdepot-planerne på hylden og i stedet vil fokusere på at finde et sted til et mellemlager.

- Vi er i gang i ministeriet med et aktstykke, som sendes til finansudvalget i løbet af efteråret, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) .

Mere åbenhed på vej

Mens planerne om et atomslutdepot var under udarbejdelse, følte borgergrupperne sig holdt udenfor både af det ansvarlige ministerium og af de statslige organisationer Dansk Dekommissionering, DD og GEUS.

"Der er ingen, der skal føle sig forbigået"

Esben Lunde Larsen (V), uddannelses- og forskningsminister

Men lukketheden fra myndighederne kan være på retur, fremgår det af GEUS og DD's forslag til aktstykke.

Der skal defineres kriterier for lokalisering af et mellemlager, fremgår det.

Og 'kriterierne skal være robuste på en måde der gør, at processen bliver gennemskuelig og forståelig for befolkningen', står der i forslaget.

Ingen sikkerhedsanalyser

Atomaffalds-modstandere vil dog nok være bekymret over den manglende sikkerhed i følge forslaget til aktstykke.

For 'studiet omfatter ikke egentlige sikkerhedsanalyser', står der i forslaget.

Mellemlager erstatter slutdepot

Siden 2003 har Folketinget arbejdet på at bygge et slutdepot til atomaffaldet.
Men 11. marts besluttede et enigt Folketing i stedet at undersøge et mellemlager.
Oprindeligt skulle planerne være klar senest næste forår, men de bliver mindst ét år forsinket.

Samtidig har borgergrupperne dog grund til at lytte opmærksomt til den ansvarlige minister.

- Der er ingen, som skal føle sig forbigået. Der begynder en offentlighedsproces, når vi har de rapporter, vi skal have, siger Esben Lunde Larsen.

Vil følge EU-reglerne

Det følger netop af EU's regler om håndtering af atomaffald, det såkaldte EURATOM-direktiv, at offentligheden skal inddrages, og at der i øvrigt skal bevilges penge til borgergrupperne.

Dermed burde offentlighedens inddragelse i atomsagen være sket for lang tid siden, påpeger atomaffaldsmodstanderne, men:

- Borgerne kan trygt regne med, at de bliver inddraget, når det er tid for inddragelse, siger Esben Lunde Larsen.

Der går noget tid endnu

Borgergrupperne skal dog nok vente en rum tid, før de får penge til for eksempel at hyre konsulenter til at bedømme de statslige atomplaner.

- I det omfang der er krav om, hvordan man inddrager borgerne, så honorerer vi selvfølgelig de krav, slår uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fast.

Ved regeringsskiftet i juni overgik ansvaret for atomskraldet fra det daværende Sundheds- og Indenrigsministerium til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.