Bornholms ”lillebror” vil have flere turister

Christiansøs nye turiststrategi skal lokke flere besøgende til den lille øgruppe nordøst for Bornholm.

Christiansø hører under Forsvarsministeriet og ligger cirka 20 km nordøst for Bornholm.

40.000 turister lægger årligt til ved Christiansø nordøst for Bornholm, men i løbet af de næste fem år skal det tal op på 50.000 om året.

For øen er i gang med at udarbejde en turismestrategi, som skal få flere til at besøge den 22 hektar store ø. Tidligere havde Christiansø nemlig helt op til 70.000 besøgende årligt, men det tal er faldet, og derfor er det på tide at få flere fremmede fødder på øens klippegrund.

De omkring 90 beboere på Christiansø kan dog ikke løfte opgaven alene, og derfor har øens administration hyret museumschef Hans Ole Matthiesen fra museet ”Kongernes Jelling” for at få flere til at sejle til øen.

Fra 2012 til 2015 var han travlt beskæftiget med at nytænke udstillingerne på museet i Jelling - og siden da er publikum strømmet til.

Eksempelvis viI museet i næste uge afholde et mørkningsarrangement, hvor de besøgende besøger museet, inden mørket falder på.

Her vil en fortæller redegøre for Jellingestenenes historie med både lyde og underlægningsmusik, og så skal de besøgende deltage i et fakkeloptog.

Hans Ole Matthiesen mener nemlig, at historien ikke alene skal læses. Den skal også opleves og sættes i en anden og mere anderledes ramme.

Og det er den slags nytænkning, han også vil bidrage med for at få flere til at besøge Danmarks østligste punkt:

- Øgruppens kulturhistorie er vanvittig spændende. Man har jo oprøret i 1809 og bombardementet, og der er mange andre historier, som kan genfortælles på en ny måde, og det tror jeg godt, vi kan lokke folk over på, siger Hans Ole Mathiesen.

Hans Ole Mathiesen snakker her om nogle af de mest blodige kapitler af Christiansøs historie. Under Englandskrigene i 1808 blev øens fæstning bombet af englænderne for at skade Danmarks vigtigste base under krigen.

Året efter tog 200 marinesoldater kontrollen over fæstningen, hvor de dræbte deres kommandant og burede fæstningens officerer inde, og det hele endte med, at soldaterne flygtede til Sverige.

Men det er ikke kun historiebøgerne, som skal få turisterne til at lægge til. For der skal også være endnu flere oplevelser for de gæster, som tager den 75 minutter lange sejltur fra Gudhjem på Bornholm til øen, siger Christiansøs administrator Jens Peter Koefoed:

- En af de oplagte muligheder er koncerter i Store Tårn (på øens fæstning, red.). Vi havde et par koncerter sidste år, men vi vil også satse på andre aktiviteter i tårnet og generelle events på hele øen, siger administratoren.

Men det er ikke kun den særlige historie og koncerter, som kan lokke flere turister til øen.

For Ertholmene, som er den øgruppe Christiansø tilhører, er netop blevet optaget i regeringens såkaldte Naturkanon, som beskriver de 15 smukkeste naturområder i Danmark. Og det kan også være med til at stille øens tørst efter turister, mener øens administrator.

Christiansøs nye strategi skal ikke kun få antallet af turister til at vokse. Forventningen er også, at øgruppens befolkning skal vokse fra 90 fastboende til 100, og så skal der skabes fem nye jobs på øen.

Facebook
Twitter