Bornholms Museum er på jagt efter bidrag til udgravning af soltempel

Pengene skal bruges til at lave de første undersøgelser med radar ved Sorte Muld.

I dag er det bare marker mellem Svaneke og Ibsker, men fra stenalderen og frem til vikingetiden var her et levende og rigt samfuld. Sandsynligvis vil nye udgravninger afsløre et kultsted eller et soltempel. (Foto: Bornholms Museum © dr)

Når Bornholms Museum til foråret går på jagt efter et soltempel, der efter al sandsynlighed har ligget på en af Danmarks vigtigste kultpladser, bliver det med penge fra crowdfunding.

For selvom der er skudt millioner af EU-kroner i den arkæologiske udgravning ved Sorte Muld på Bornholm, så kommer de penge langt fra til at dække hele arbejdet.

Lige nu er der akut brug for 90.000 kroner til en forundersøgelse af området med geo-radar, så arkæologerne kan få et røntgenbillede af de underliggende jordlag og dermed også se strukturer fra blandt andet tidligere bygninger.

Der er allerede lavet aftale med et hold eksperter fra Østrig, men pengene mangler altså. Det siger chefarkæolog Finn Ole Nielsen fra Bornholms Museum.

- Vi prøver at lave crowdfunding nu, for det her bliver rasende dyrt, så selv små bidrag vil være meget velkomne.

Crowdfunding er nyt for arkæologerne

Han kan ikke rigtigt få øje på, at der er brugt crowdfunding til danske, arkæologiske udgravninger tidligere, men svenskerne har erfaring med det.

Derfor er Finn Ole Nielsen ikke i tvivl om, at det også bliver fremtiden i Danmark.

Bornholms Museum samarbejder med blandt andre kolleger i Lund i Skåne om selve undersøgelsen af kultpladsen, og Finn Ole Nielsen vil også bruge deres erfaringer med crowdfunding.

Arkæologerne har længe vidst, at Sorte Muld mellem Svaneke og Ibsker er en af Danmarks vigtigste kultpladser. Den blev udgravet tilbage i 1985-86, men i de senere år er der igen begyndt at dukke rigtigt meget frem i området.

- Ejeren af marken oven over Sorte Muld pløjer forsigtigt, men der kommer helt nye guldgubber og knogler frem i et alarmerende stort antal nu, siger Finn Ole Nielsen.

Når de geomagnetiske målinger er lavet, rykker 35 arkæologistuderende fra Århus og et større antal studerende fra Lund ud i området for at hjælpe med at afdække soltemplet. De arbejder intenst i en måned, og så skal genstande og jordlag registreres.

Det arbejde fortsætter næste år, hvor der også kommer forstærkning fra Gdansk i Polen.

Der er dukket mere end 2.500 guldgubber op af jorden ved Sorte Muld, som har givet Bornholm sit rigeste arkæologiske fund. (Foto: Bornholms Museum © dr)

En del af de EU-penge, der er givet, skal gå til grave- og registreringsarbejde, men det er også et mål at undersøge, om de arkæologiske udgravninger kan bruges som turistattraktion.

  • Sorte Muld ved Svaneke har været beboet i tusindvis af år - muligvis fra stenalderen og helt frem til den tidlige vikingetid.

  • Målet med hele arbejdet denne gang er at finde og datere soltemplet - fra soltemplets opståen og frem til det blev ødelagt. Det kan være sket i forbindelse med, at Bornholm blev kristent, eller at en fremmede magt kom og overtog stedet.

  • De mere end 2.500 små guldgubber, der er fundet i området indtil videre, er det største arkæologiske fund på Bornholm.

  • Sorte Muld har ligget tæt på små havne på Bornholms østkyst, og der har været tæt kontakt med verden udenfor. Det viser 30.000 andre genstande, der er fundet i området - blandt andet romersk glas, importerede glasperler og våben. Det har været et meget rigt og velorganiseret samfund med en høvding eller måske ligefrem en bornholmsk konge.

  • Kilde: Bornholms Museum