Bornholmsk kraftvarmeværk fyrer med lokal flis

Bornholm skal i fremtiden i højere grad opvarmes ved hjælp af biomasse, og det sætter gang i træfældningen.

En øget efterspørgsel efter træflis har femdoblet produktionen hos de bornholmske skovdyrkere, fortæller skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen. (Foto: © Janus Fabricius, DR bornholm)

Energiselskabet Bornholms Energi og Forsyning satser benhårdt på biomasse som energikilde.

Omkring halvdelen af den træflis, kraftværket bruger til energi, er fra Bornholm, mens resten er importeret fra Sverige.

- Det er vigtigt for forsyningssikkerheden, at vi har flere leverandører at trække på. Men vi satser på, at vi i hvert fald i de næste 10 år vil kunne aftage samme mængde lokal træflis, siger produktionschef hos Bornholms Energi og Forsyning Jan Christensen.

Bornholm er dermed godt med i forhold til andre steder i landet med kun 50 procent importeret biomasse, mener professor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Han advarer mod at blive for afhængige af importen af biomasse.

- Danmark er det land i verden, der importerer næstmest biomasse. Det er farligt at gøre sig afhængig af produktionen fra andre lande, siger han.

Brian Vad Mathiesen nævner forsyningssikkerheden og en stigende pris på grund af større efterspørgsel som årsager til at skære ned på importen.

Den øgede efterspørgsel på træflis har sat gang i fældningen af de bornholmske træer. Det fortæller skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen.

Han og medlemmerne i foreningen Skovdyrkerne har femdoblet produktionen af træflis i forhold til sidste år fra 8.000 kubikmeter årligt til 40.000 kubikmeter.