Campus Bornholm efter skarp kritik: Vi handlede i god tro

Ledelsen på Campus Bornholm tager Folketingets Ombudsmands kritik af afskedigelsen af en lærer til sig.

Både bestyrelsesformand Jeppe Kofod (tv.) og direktør for Campus Bornholm Mads Kofod erkender, at ledelsen har tacklet sagen om en medarbejders ytringsfrihed forkert. (Foto: © Torsten Raagaard)

Campus Bornholm er i dag blevet ramt af en kraftig kritik fra Folketingets Ombudsmand i sagen om afskedigelsen af læreren Søren Wilhjelm.

Kritikken fra ombudsmanden befinder sig i den alvorligste del af skalaen, erkender Campus Bornholms direktør Mads Kofod.

- Jeg er ked af, at vi ikke kendte regelsættet til bunds, og at den måde vi har forvaltet det på, ikke har været i overensstemmelse med ombudsmandens udtalelse, og det tager jeg til efterretning, siger han og fortsætter:

- Det er ikke helt enkle regler. Det kan vi ikke gemme os bag, men vi handlede i god tro. Set i bakspejlet ville vi selvfølgelig gerne have vidst, hvad vi gør nu. Nu kan vi kun sikre, at reglerne bliver fulgt fremover.

Direktøren selv vil dog ikke spekulere i, hvilke konsekvenser sagen skal få for ham selv.

- Det er et bestyrelsesanliggende, og mere har jeg ikke at sige til det, siger Mads Kofod.

Ledelse fik forkert rådgivning

Bestyrelsesformand Jeppe Kofod vil dog heller ikke forholde sig til, hvorvidt det skal have konsekvenser for ledelsen på Campus Bornholm.

- Jeg drøfter af princip ikke personsager med pressen.

- Campus Bornholm har i hele processen fulgt den eksterne rådgivning, man har søgt hos jurister og faglige organisationer, og den har ikke været korrekt i ombudsmandens øjne, siger Jeppe Kofod.

Håber på genansættelse

Lærer Søren Wilhjelm selv er lettet over, at der endelig ligger en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand, efter at han blev afskediget i februar i år. Nu håber han, at ledelsen vil trække afskedigelsen tilbage.

- Alt andet ville være at pisse op og ned ad ombudsmandens ryg, når han nu kritiserer på den måde, han gør, siger Søren Wilhjelm.

Ledelsen på Campus Bornholm vil nu genoptage afskedigelsessagen med Søren Wilhjelms fagforening, som Folketingets Ombudsmand i sin udtalelse henstiller til.

Senest 30. september vil Ombudsmanden have en redegørelse fra Campus Bornholm om, hvordan sagen er faldet ud.