Copenhagen Atomics: Vi klarer Risøs brændselsstave

Copenhagen Atomics er i gang med at udvikle en thoriumreaktor, der kan gøre radioaktivt affald langt mindre farligt.

Det vil være spild af milliarder af kroner at bygge et slutdepot til det radioaktive affald fra Risø, mener Copenhagen Atomics. (Foto: Torsten Raagaard DR Bornholm)

En række folketingspolitikere har i det seneste halve års tid talt for at lade være at bygge et milliard-dyrt slutdepot til atomaffaldet fra Risø.

Politikerne opfordrer i stedet til at lade affaldet blive på Risø og vente på, at der kommer en teknisk mulighed for at genanvende det radioaktive affald.

Nu spiller Copenhagen Atomics en teoretisk model på banen, som kan genafbrænde brugte brændselsstave fra Risø.

- Vores maskine kan løse problemet med de værste dele af de 233 kilo 'særligt affald,' siger fysiker Kaspar Klenø fra Copenhagen Atomics.

Maskinen kan klare brændselsstavene

Folkene bag Copenhagen Atomics har nemlig - på det teoretiske plan - udviklet en maskine, der kan genbruge radioaktivt affald som for eksempel de 233 kilo 'særligt affald," som er en del af det danske atomskrot på Risø.

Det drejer sig om brændselsstave fra DR3-reaktoren, som er blevet skåret i mindre stykker.

- Maskinen vil kunne tage de værste dele af det udtjente atomaffald, som for eksempel det på Risø, siger Kaspar Klenø.

Fordelen ved at afbrænde brændselsstavene endnu en gang er, at det radioaktive affald bliver langt mindre farligt.

- Slutproduktet vil være radioaktivt i meget kortere tid, tilføjer han.

Langt billigere end et slutdepot

- Vores metode er langt billigere end at bygge et slutdepot, siger Klenø og opfordrer Folketinget til at droppe planerne om et slutdepot.

- Det ville være at spilde milliarder af kroner, siger Kaspar Klenø.

Udviklingsomkostningerne til den atomare brændeovn eller thoriumreaktor er sat til, hvad der svarer til godt 150 millioner kroner, og Copenhagen Atomics er i øjeblikket ved at søge penge for at få deres banebrydende idé realiseret.

Facebook
Twitter