Debatten raser på Bornholm: En mini-rundkirke skal placeres i rundkørsel

Et lindetræ skal fældes til fordel for et kunstværk i en rundkørsel på Bornholm. Det har skabt ophedet diskussion.

(© Grafik: Signe Heiredal (DR))

Et cirka 35-årigt lindetræ skal fældes til fordel for et kunstværk i form af en mini-rundkirke, og en gruppe borgere føler sig ignoreret. Det er hovedelementerne i den diskussion, der gennem længere tid har raset på Bornholm.

Dette er historien om en sag, som der gennem de seneste måneder er blevet talt om rundt omkring i de bornholmske stuer. Sagen har ramt både forsiden og utallige spalter i læserbrevs-sektionen i den lokale avis. Den har været tophistorie i sendefladerne hos både den regionale radio- og tv-station. Og så har den i særdeleshed fyldt på Facebook.

Det er et af de mest varme emner på den politiske dagsorden op til kommunalvalget, hvor kun bornholmerne kan beslutte, om den kan få betydning for valgresultatet.

Det er historien om borgerinddragelse. Og om et træ, som må lade livet for et kunstværk.

Begyndelsen

Allerede tilbage i foråret 2015 fik Bornholms Regionskommune tildelt 1,25 millioner til udsmykning af tre rundkørsler i Rønne. Pengene kommer fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat. Man håbede dengang, at udsmykningen kunne være med til at sætte både Rønne og Bornholm på landkortet.

En af betingelserne var, at Kunst- og Kulturhistorisk Råd i Bornholms Regionskommune skulle udvælge kunstnerne. Og værkerne skulle helst lede tankerne hen på Bornholm.

I dag er et ud af de tre kunstværker blevet sat op. Men nu har beslutningen om at etablere det næste kunstværk for alvor vakt modstand i den bornholmske befolkning.

Det drejer sig om det kunstværk, der skal etableres i Vibegårds Runddel, som ligger i udkanten af Rønne. Kunstværket kommer til at være inspireret af Sankt Ols Kirke på Bornholm. Altså en mindre udgave en en rundkirke - på cirka syv meter. Og så skal et lindetræ, som står i rundkørslen i dag, fældes for at give plads til værket.

En af dem bag modstanden

Jette Rømer Oldentoft er en af dem, der står i spidsen for facebook-gruppen ”Bevar Lindetræet i Vibegårds Runddel”, som i skrivende stund har mere end 1550 medlemmer. Hun kalder konsekvent kunstværket for et smølfehus og har helt fra starten engageret sig i arbejdet mod at sætte kunstværket op og i stedet bevare det træ, som står der i dag.

- Jeg synes ikke, at man skal fælde et træ for at sætte kunst op, som efter min mening ikke har noget med kunst at gøre. Jeg har ikke noget imod kunst i al almindelighed, men det her er en hån mod vores kirker. Vi har nogen smukke rundkirker på Bornholm.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der ikke er alvorligere ting at tage sig til, svarer hun:

- Det kan da godt være. Men jeg mener ikke, at politikerne skal handle hen over hovedet på folk. De vil ikke kommunikere med os. Jeg føler mig ignoreret. Pøblen skal ikke bestemme noget.

Og det er nok alligevel sagens kerne. En gruppe borgere føler sig overhørt, og det har affødt en voldsom reaktion. Det er Jette Rømer Oldentoft til dels enig i:

- Jeg synes den nedladende holdning, politikerne har til borgerne, er for dårligt.

Der er blevet arrangeret demonstration, protester og borgermøder for at få politikerne til at ændre deres beslutning om, at lindetræet skal fældes til fordel for kunstværket. Men selvom kontroversen om kunstværket nok ikke kommer til at afgøre det nært forestående kommunalvalg, er der i hvert fald en stemme, der muligvis rykkes. Og det er Jette Rømer Oldentofts.

- Jeg hører rigtig mange, der siger, at de ikke ved, hvem de skal stemme på. Jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal stemme.

Det er på trods af, at man ellers må definere Jette Rømer Oldentoft som en socialdemokratisk kernevælger. Hun har boet i Aakirkeby på Bornholm i mange år efterhånden og har engageret sig i flere forskellige debatter og i det politiske arbejde for Socialdemokratiet.

- Jeg har været socialdemokrat i hele mit liv. Det har været der, hvor jeg har sat mit kryds. Hvis man har været utilfreds, har man kunnet sige sin mening. Men jeg føler, at det her er diktatur.

Hun synes alligevel, at det ville være et stort skridt at skulle stemme på Venstre eller Dansk Folkeparti, som er nogle af de partier, der har valgt at lytte til borgerens protester. Men hun overvejer at stemme personligt på en kandidat, som har meldt ud, at vedkommende er imod fældningen af lindetræet.

Jette Rømer Oldentoft engagerer sig meget i lokalmiljøet på Bornholm. Her deltager hun i et marked på torvet i Aakirkeby, hvor hun sælger små nips-rundkirker. (Foto: © Kathrine Lykkegaard Jeppesen, DR bornholm)

En af de senere udviklinger i sagen er, at kommunalbestyrelsen i september skulle stemme om, hvorvidt man ville bruge 15.000 kroner om året på drift og vedligeholdelse af rundkørslen og kunstværket – eller ej. En udgift, som hidtil har været pålagt staten.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Bornholmerlistens Carls Ilsøe stemte for at bruge de 15.000 kroner. Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Bornholmerlistens Kirstine van Sabben stemte imod.

Den beslutning var den sidste forhindring mod at bygge kunstværket og fælde træet. Men alligevel håber Jette Rømer Oldentoft ikke på, at kunstværket bliver en realitet.

- Jeg vil helst ikke sige ”når det kommer op”, fordi jeg håber sandelig ikke, at kommer op. Jeg vil håbe, at de siger, at der ikke er nogen, der tør føre den motorsav. Jeg håber, at de afventer og ser, hvem der kommer i kommunalbestyrelsen.

Jette Rømer Oldentoft er langt fra den eneste, der synes, at det er en dårlig idé at stille et kunstværk op i Vibegårds Runddel. En meningsmåling, som Jysk Analyse har lavet for TV 2/Bornholm viser nemlig, at hele 65 procent af de adspurgte svarede, at det er en dårlig idé at sætte et kunstværk op i rundkørslen. 13 procent synes, at det er en god ide. 1151 personer deltog i undersøgelsen.

Sagen kan skabe holdningsskifte

Men kan sådan en sag overhovedet rykke særligt meget ved et kommunalvalg? Det ved man ikke, for det er der ikke blevet forsket i. Det fortæller Roger Buch, som er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han er ekspert i kommunalpolitik. Han vurderer dog, at det ikke kommer til at rykke nævneværdigt ved valgresultatet.

- Sommetider sker der noget med nogle sager, hvor mange tænker, at sådan noget småtteri ikke kan komme til at fylde noget, men hvor sagen altså alligevel vokser sig stor, siger Roger Buch.

Og det er ikke et enestående tilfælde på Bornholm. Det skete i Randers Kommune for nogle år tilbage. Det handlede ikke om kunst, men planen var, at et træ skulle fældes på grund af vejregulering.

- Det udløste voldsomme protester, og det endte med, at man lod være med at fælde træet. Skæbnes ironi ville, at træet blev sygt og døde og måtte fældes.

Selvom sagen muligvis ikke rykker ved valgresultatet, kan den få politikerne til at ændre holdning, forklarer Roger Buch.

- Det er klart, at et folkeligt pres kan få politikerne til at skifte holdning.

Da skitserne blev offentliggjort i avisen Bornholms Tidende var det, som om at det hele blussede op igen. Visse borgere kan ikke forlige sig med kunstværket. (Foto: © Randi & Katrine, DR bornholm)

Venstre ændrede kurs undervejs

Og hvorfor ændrer man så holdning til sådan en sag? Det må være bedst at spørge en politiker om. En, der har ændret holdning til, hvorvidt der skal kunst op i Vibegårds Runddel, er Søren Schow. Han er viceborgmester for Venstre i Bornholms Regionskommune.

Det er især den større sag om borgerinddragelse, som har fået ham til at ændre mening, og derfor er det for ham ikke et spørgsmål om træet eller kunstværket i sig selv.

- Vi har ikke nogen interesse i at skulle tvinge noget igennem, som der ikke er stemning for. Borgerne vil ikke have påduttet et kunstværk, når de er godt tilfreds med træet. Jeg kan ikke se, hvorfor vi politikere skal tvinge det igennem, siger han.

Han peger samtidigt på, at sagen er et godt eksempel på, at der generelt er for lidt borgerinddragelse i de beslutninger, der bliver truffet på Bornholm. Derfor har Venstre også tilføjet netop punktet ”mere borgerinddragelse” i deres valgprogram for kommunalvalget.

Og til spørgsmålet om, hvorvidt den her sag overhovedet er stor nok til at havne på en viceborgmesters skrivebord, er svaret:

- Det skal jeg ikke afgøre. Jeg kan sagtens sidde i min position og tænke, at den her sag er for lille til, at jeg vil beskæftige mig med den. Men det ville være en dårlig holdning at have som politiker. Det, der rører sig hos vores vælgere og beboerne på Bornholm er det, vi skal lytte til. Vi er nødt til at behandle befolkningen holdninger og synspunkter med respekt.

Han mener i øvrigt heller ikke, at sagen kommer til at betyde specielt meget for kommunalvalgets udfald og afviser, at det er derfor, han har valgt at engagere sig i sagen.

Vejdirektoratet sagde nej

Det er ikke kun den folkelige modstand, der har forvoldt både politikere og kunstnerne problemer i forhold til at få opført værket i rundkørslen.

Vejdirektoratet sagde nemlig i første omgang nej til at etablere rundkørslen. De er inde over beslutningen, fordi Vibegårds Runddel er placeret på en statsvej, og det betyder altså, at det er staten, som anlægger vejen, driver den og vedligeholder den. Og staten – det vil sige Vejdirektoratet – tager stilling til trafiksikkerheden.

Og netop trafiksikkerheden var det, der fik Vejdirektoratet til at sige nej til kunstprojektet i rundkørslen.

- Det var både i forhold til nogle træer, og så var der fri adgang ind til selve rundkirken, siger Maria Meiner, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Derfor stillede Vejdirektoratet en række krav, som skulle opfyldes, før kunstværket kunne blive en realitet.

Blandt andet skulle der være rumleriller på en af vejene, som sikrer, at bilisterne sænker farten på vej mod rundkørslen. Derudover er der blevet stillet krav til en form for bevoksning rundt om inder-øen i rundkørslen. Det vil nemlig både tage noget af farten af, hvis en bilist skulle køre galt i rundkørslen, og så vil det forhindre nysgerrige sjæle i at begive sig ind til rundkirken.

Og de krav blev altså imødekommet. Kunstværket er nu godkendt. Det er ellers meget sjældent, at det sker. Vejdirektoratet har nemlig generelt en meget restriktiv holdning til kunst i rundkørsler.

- Siden 2007 har vi givet tilladelse til en håndfuld kunstværker i rundkørsler. Det er cirka tre i hele landet. siger Maria Meiner.

Det drejer sig om en rundkørsel i Hanstholm og en ved Sønderborgmotorvejen på Als. Og ja. Så den på Bornholm.

Og så er det lindetræet, som der i dag står i rundkørslen, faktisk for stort ifølge Vejdirektoratets regler. Men hvis kunstværket ikke skulle blive til noget, står Vejdirektoratet ikke klar til at fælde træet.

- Hvis vi skulle have lavet rundkørslen i dag, så havde vi ikke have stillet træet der. Men der er ikke sket nogen nævneværdige uheld i rundkørslen, så der ville være nogen steder, hvor det ville være mere nærliggende at lave tiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Så på den baggrund ser vi ikke, at det er nogen grund til at fjerne det træ, som folk tydeligvis er så glade for, siger Maria Meiner.

Kunsterne bag: Vi har ingen politisk agenda

Kunstnerne bag rundkørsel-kunstværket er Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky. De arbejder generelt med sjove og farverige værker, som stikker lidt ud i den kontekst, de står i. Og det er også tilfældet med værket i Vibegårds Runddel.

- I det materiale vi fik om opgaven, stod der, at man gerne måtte tage udgangspunkt i Bornholms særegenhed. Vi læste lidt om de underjordiske og kiggede på bornholmsk arkitektur. Vi faldt pladask for Sankt Ols Kirke og det ansigt, vi fandt i den og det blev inspirationen til vores værk, siger Randi Jørgensen og fortsætter:

- Rundkørslen som sted er specielt at arbejde med, fordi man primært oplever rundkørslen i fart på enten cykel eller i bil, så vi synes, at det var oplagt med en rund bygning til rundkørslen. Den kan let aflæses og også ses som en, der stikker hovedet op af jorden, siger Randi Jørgensen

Men lindetræet i rundkørslen har været en udfordring.

- Vi tænkte ”åh nej”, da vi opdagede, at der stod et træ midt i rundkørslen. Vi bryder os jo heller ikke om at skulle fjerne et træ. Vores første tanke var derfor, at vi skulle tænke træet ind i vores forslag. Men det er i forvejen ikke nogen nem opgave at skulle lave kunst til en rundkørsel. Vi var igennem utallige skitseforsøg, men fandt ud af – også på grund af sikkerhedszoner – at vi måtte droppe træet, derfor har vi også tænkt en ny beplantning ind i værket, siger Randi Jørgensen.

Og netop at træet skal fældes er også noget af det, der har givet kunstnerne en særdeles hård medfart.

- Kommentarerne på de sociale medier er måske ikke altid så velovervejede. Det er lidt typisk, fordi man ikke kan se hinanden i øjnene og indgå i en dialog, siger Randi Jørgensen.

Men også at netop udsmykningen er inspireret af rundkirkerne har fået modstanderne til at kalde det en ”hån”.

- Når man rører ved noget, som der netop er en stolthed over, og at det så i øvrigt er en kirke, vi har ladet os inspirere af, kunne man måske godt forvente en reaktion. Men det var ikke noget, vi havde tænkt over, siger Katrine Malinovsky.

Og nu føler de to kunstnere, at deres værk bliver en del af en politisk debat, selvom det langt fra var intentionen. De betragter nemlig ikke sig selv som provokerende kunstnere.

- Der er ingen politisk agenda med vores værk. Vi kan godt lide, hvis folk kigger nysgerrigt på værket og bliver overraskede. Rundkørslen er et funktionelt sted. Det er ikke et sted, man lader med symbolsk betydning, så vi kunne godt lide idéen om, at der skete noget overraskende i den, siger Katrine Malinovsky.

Kunstnerduoen Randi og Katrine udsmykkede tilbage i 2012 Ærø-førgen. Her oplevede de også debat. (Foto: © Poul Sækmose- Marstal Værft A/S, DR Fyn)

Kunstnerduoen har oplevet debat før i forbindelse med deres værker, og selvom der sjældent er to processer, der er ens, har oplevelsen på Bornholm været helt speciel. Blandt andet fordi der har været en voldsom interesse i værket – både via de sociale medier og de lokale medier. Men også fordi at processen har været lang. Blandt andet fordi Vejdirektoratet havde en række krav, før kunstværket kunne godkendes.

- Debatten på øen startede samtidigt med at der var en masse ting, der skulle afklares, før det overhovedet kunne blive til noget. Både os selv og de håndværkere fra Bornholm, der skal hjælpe os med at realisere værket har været i venteposition på grund af den lange behandlingstid fra Vejdirektoratet og herefter kommunen, siger Katrine Malinovsky og fortsætter:

- Det havde vi ikke regnet med da vi sagde ja til opgaven og det har gjort det svært at planlægge vores tid.

Borgmesteren der ikke giver sig

Den socialdemokratiske borgmester på Bornholm, Winni Grosbøll, står fast på ikke at lade folkestemningen påvirke, hvorvidt der skal et kunstværk op i Vibegårds Runddel eller ej. Det er på trods af, at hun har fået overrakt 609 underskrifter fra borgere, som ønsker, af lindetræet skal bevares.

- Vi står fast, fordi det er en principiel holdning om, at det ikke er politikere, der skal beslutte, hvad der er god kunst, siger Winni Grosbøll.

Det er Kunst- og Kulturhistorisk Råd i Bornholms Regionskommune, der har udvalgt de kunstnere, der skulle stå for værkerne i de tre forskellige rundkørsler. Rådet består af forskellige repræsentanter inden for kunst, kultur og naturhistorie på Bornholm, og så er der en enkelt folkevalgt politiker i rådet.

- Vi har en ordning, hvor det er kunstkyndige i et kunstfagligt råd, som vælger, hvilken kunst, der skal pryde det offentlige rum. Ellers bliver det den personlige smag, der afgør det, eller også bliver det en politisk sag.

Hun afviser samtidigt idéen om at skulle lægge beslutningen ud til en afstemning eller på en anden måde tage større højde for, at hvad flertallet af befolkningenBornholm mener om værket:

- Det ville være en mærkelig måde at behandle det på. Jeg har grundlæggende en stor tillid til det kunstråd, som er nedsat. Så har vi et armslængdeprincip, der gør, at det ikke er politikerne, der beslutter, hvad der skal pryde det offentlige rum.

Men borgmesteren er samtidigt glad for diskussionen om kunstværket. Og hun afviser, at hun skulle være træt af, at sagen har fyldt en stor del af dagsordenen gennem de seneste måneder.

- Jeg synes hele debatten om kunstværket i rundkørslen har været en god debat, fordi god kunst skaber også debat og vækker følelser hos folk. God kunst gør, at vi stopper op og bruger noget tankevirksomhed, siger hun og fortsætter:

- Hvis man er lidt humoristisk anlagt, må man sige, at hvis det er det, der optager den bornholmske befolkning fire måneder i træk, så går det såmænd ret godt her på øen. Det er også et udtryk for, at problemerne her på øen heldigvis ikke er større, end at vi diskuterer rundkørsler.