Endnu et kryds skal sættes: Kommunerne skal have nye ældreråd

I år er der valg til ældrerådene i landets kommuner. Det er dem, der varetager ældre borgeres interesser.

Det er forskelligt, hvordan kommunerne afvikler valget til ældrerådene. Nogle steder kan man kun stemme digitalt, mens man andre steder både kan brevstemme og møde op for at afgive sin stemme. (Foto: casper christoffersen © Scanpix)

Det er ikke kun kommunalvalget, som danskerne skal tage stilling til i år. Der er også valg til kommunernes ældreråd.

Det er dem, der skal varetage de ældre borgers interesser i kommunerne. Det kan for eksempel både handle om ældreboliger og kollektiv trafik.

Ældrerådet har høringsret på alle de politiske beslutninger, der vedrører ældre, og man kan både stemme og stille op til rådet, når man er fyldt 60 år.

Valget til ældrerådet er vigtigt af flere grunde. Det fortæller Gunnar Gjelstrup, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han har beskæftiget sig med ældrerådenes arbejde.

- Dels fordi at ældrerådene er inde for at kommentere, ytre sig og deltage i de politiske beslutningsprocessor, som har betydning for ældre, siger Gunnaer Gjelstrup og fortsætter:

- Og ældre er jo en del af kommunens liv i rigtig mange henseender. Det er ikke kun et spørgsmål om de dele af en kommunes servicetilbud, som er specifikt knyttet til ældre i form af ældreboliger og plejecentre, men det er hele kommunens liv, som har betydning for de ældre.

Det er forskelligt præcist, hvornår valgdagen falder for ældrerådene i landets kommuner. Flere kommuner afholder valget samtidigt med, at man skal sætte sit kryds til kommunalvalget. Andre steder har man udvidet tidsrummet for valgdeltagelsen til at omfatte et par uger.

Ældrerådets indspark er vigtige

På Bornholm falder valgdagen tirsdag den 3. oktober. Og ældrerådets input er altså ikke ligegyldige, og det er derfor vigtigt, at man stemmer.

Sådan lyder det fra Bente Helms, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Bornholms Regionskommune. Hun har flere eksempler på, hvor kommunens ældreråds indspark har været vigtige:

- Vi skulle prioritere et millionbeløb til vores ældreområde. Der havde vi et langt forløb med en arbejdsgruppe med blandt andre ældrerådets repræsentanter. Vi havde en god proces med ældrerådets bidrag, som selvfølgelig indgik på lige fod med politikernes, medarbejderenes og lederenes, siger Bente Helms.

Ifølge Danske Ældreråd, som er landsorganisationen for ældrerådene i kommunerne, var stemmeprocenten i 2013 på 51,9 procent. Visse kommunerne valgte at afholde ældrerådsvalget samtidigt med kommunalvalget i 2013. Her var stemmeprocenten 71,4.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.