Færre forureningskilder i Østersøen

Antallet af særlige forureningskilder er gået fra 162 i 90'erne til 45 i december 2015.

Der bliver længere og længere mellem miljøsynderne i Østersøen. Det kommer til at gavne havmiljøet på sigt, fortæller Anne-Mette Hjortebjerg Lund fra Naturstyrelsen.

Der kommer mere og mere styr på spildevandsanlæggene rundt om Østersøen.

Det viser en opgørelse fra Helcom, som koordinerer det internationale miljøsamarbejde i Østersøen.

En række polske rensningsanlæg har i mange år været på listen over særlige forureningskilder, men igennem de seneste år er anlæggene blevet forbedret, og Helcom har i december 2015 vurderet, at de opfylder kravene, fortæller Anne-Mette Hjortebjerg Lund fra Naturstyrelsen.

- De udgør ikke længere en væsentlig forureningskilde i Østersøen. Det er et positivt tegn på, at det går den rigtige vej i forhold til rensning af spildevand i landene omkring Østersøen, siger hun.

Oprydning udsat til 2018

I alt seks polske rensningsanlæg er nu fjernet fra listen over særlige forureningskilder. På den oprindelige liste fra 1992 var der 162 særlige forureningskilder på Helcoms liste - med de seneste forbedringer er man nede på 45.

Oprindeligt var det meningen, at hele listen over særlige forureningskilder skulle være renset senest i år 2012 - men den deadline er nu skubbet til 2018. Alle rensningsanlæg håber man dog stadig på at få væk fra listen allerede i år.

Helcom er netop nu i gang med at fortage en samlet undersøgelse af miljøtilstanden i Østersøen. Første udkast forventes at udkomme i løbet af 2017.

Helcom

  • Er en forkortelse for Helsinki Kommissionen
  • Koordinerer det internationale miljøsamarbejde i Østersøen
  • De deltagende lande er: Danmark, Estland, EU, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.