Færre vandrefalkeunger på Bornholm i år

Men der er håb om mange flere unger i de kommende år

Det store, gamle granitbrud ved Vang på den bornholmske vestkyst er et af de steder man kan se vandrefalke. (Foto: Viktor Lykke Reddersen © DR)

Antallet af ynglende vandrefalke på Bornholm slog alle rekorder i år.

Men der er kun kommet otte unger på vingerne i år - og det er færre end sidste år, hvor der blev udruget hele ti unger.

Det fortæller Christian Lau, vandrefalkskoordinator i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

- Der er fem par, som vi ved præcis hvor har ynglet og hvordan det er gået dem. Og så har vi to yderligere par, som vi har set. Men vi ved ikke hvor og om, de har ynglet.

Fugle blev forstyrret

Han forklarer, at fuglene opfører sig på en bestemt måde når de yngler, men at det ikke er lykkedes at finde ud af, hvor de eventuelt har bygget rede.

- Men i alt er der altså kommet otte unger på vingerne, fordelt på fire par, siger han.

Det femte par fik ingen unger, fordi de havde valgt en redeplads på et offentligt tilgængeligt sted, som var let at finde, og derfor blev fuglene ofte forstyrret på reden.

Christian Lau formoder dog, at antallet af unger stiger til næste år, når vandrefalkeparrene er blevet mere modne og rutinerede.

Forventer flere unger næste år

Når parrene har været sammen et år eller to og har prøvet at yngle før, så får de ofte flere unger, forklarer han.

Vandrefalkene er ringmærkede og fuglene på Bornholm kommer fra flere forskellige lande, for eksempel fra falke-udsætningsprojekter i Polen, Tyskland og Sverige.

Vandrefalkene har været udryddet i Danmark på grund af den udbredte brug af insektgiften DDT. Men efter at DDT i 1960'erne blev forbudt og flere af vores nabolande hbegyndte at udsætte vandrefalke i naturen, så er vandrefalken kommet tilbage i den danske natur.

Elsker bornholmske stenbrud

- De finder af sig selv vej tilbage, for eksempel til de bornholmske stenbrud, hvor der tidligere har været vandrefalke og som er gode ynglepladser for dem, fortæller Christian Lau.

Bornholm yngler vandrefalkene typisk ved Helligdomsklipperne, i Vang Granitbrud, i Stubbeløkken ved Rønne og i Slotslyngen på Nordbornholm.

Den fredede rovfugl kom tilbage til Bornholm i 2006 som ynglefugl.

Dengang var der kun et enkelt par, men siden da er bestanden vokset støt.

Facebook
Twitter