Ferieglade udlændinge køber danske fritidsboliger

Når bopælspligten ophæves, er vejen banet for udlændinge, der ønsker en fritidsbolig på dansk jord.

På Bornholm sælger ejendomsmæglerne tomme helårshuse til især nordmændene, siger ejendomsmægler Charlotte Kjøller fra Estate Mæglerne i Rønne. (Foto: Lis Eilsøe © DR)

Det bliver væsentligt nemmere for udlændinge med trang til dansk badeferie at købe en fritidsbolig i Danmark i takt med, at kommunerne ophæver bopælspligten.

Reglerne for, hvornår udlændinge kan få dispensation til at købe et dansk helårshus uden bopælspligt, er nemlig langt lempeligere end reglerne for køb af et almindeligt sommerhus.

På Bornholm har regionskommunen fjernet bopælspligten uden for øens otte største byer.

Nordmændene er på

Det har sat skub i hussalget til især nordmændene, siger ejendomsmægler Charlotte Kjøller fra Estate Mæglerne i Rønne:

- Sidste efterår havde vi tre nordmænd, der fik dispensation til at købe et hus.

Hun fornemmer, at hendes bornholmske kolleger vil nikke genkendende til billedet, ligesom at hun har talt med flere nordjyske ejendomsmæglere, der oplever samme udvikling.

Krav til tilknytning

Udlændinge har som udgangspunkt ikke lov til at købe et fritidshus i Danmark. Men de kan altså søge om dispensation i Justitsministeriet, hvis de har tilknytning til Danmark.

Det er netop kravene til tilknytning, der ikke er nær så skrappe, når det gælder køb af helårshuse uden bopælspligt, som hvis den udenlandske køber er på jagt efter et almindeligt sommerhus.

- Udlændingene kan søge om at få lov til at købe huset som sekundær bolig. Det betyder, at der kun kræves en lille tilknytning til Danmark for at få den nødvendige tilladelse på plads, siger Charlotte Kjøller.

Kommuner fjerner bopælspligt

Bornholms Regionskommene er langt fra den eneste af landets kommuner, der har ophævet bopælspligten i et forsøg på at få solgt tomme helårshuse.

Også i blandt andet Slagelse, Vordingborg, Vesthimmerland samt på Samsø og Læsø har man i vid udstrækning fjernet bopælspligten, skriver Jyllands-Posten tirsdag.