Fiskere vil ikke overvåges på deres kuttere: 'Det er et helt urimeligt forslag'

Fiskere vil have kompensation, hvis de skal indgå i et overvågningsforsøg. Det kan ministeren ikke love.

De bornholmske fiskere mener ikke, at det er rimeligt, at de skal overvåges under fiskeri. De mener blandt andet, at det er konkurrenceforvridende. (Foto: Rasmus Kahlen © DR Bornholm)

Fiskerne på Bornholm giver et forslag om at indføre videoovervågning på deres kuttere en kølig modtagelse.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har tilbudt EUs fiskerikommissær, Karmenu Vella, at danske fiskere kan deltage i en forsøgsordning, hvor deres fiskeri bliver kameraovervåget i et forsøg på at sikre, at alle fisk, som bliver fanget - både store og små - bliver taget med i land, som loven kræver.

Sådan foregår det
  • En EU forordning har siden 2015 indført en såkaldt landingsforpligtelse.
  • Det er et krav om, at alle fisk, store som små, der bliver fanget, skal tages med i land. Og det er som hovedregel forbudt at smide dem ud.
  • Men i det skjulte foregår der ulovligt udsmid af fisk. Det dokumenterer en aktindsigt fra Fiskeristyrelsen. Alle fiskefartøjer skal føre logbog og indberette deres fangster og udsmid til Fiskeristyrelsen.
  • Men selvom fiskere har smidt over 1.300 ton torsk ud i Østersøen i 2016, har de kun indberettet, at 14 ton torsk er blevet smidt ud. Det dokumenterer indberetningerne til Fiskeristyrelsen.

- Det er et helt urimeligt forslag, mener formanden for Bornholms og Christiansø Fiskeriforening, Thomas Thomsen.

Fiskerne mener, at det vil være meget konkurrenceforvridende, hvis deres fiskeri skal overvåges, mens deres kolleger i de øvrige EU-lande ikke bliver det.

- Desuden bryder hverken jeg eller mine kolleger os om at blive overvåget hver gang, vi går ud på dækket - uanset hvad vi så skal derude. Det er på ingen måde sjovt at tænke på, siger Thomas Thomsen.

Forslaget om overvågning sker efter, at Fiskeristyrelsen har dokumenteret, at der foregår ulovligt udsmid af fisk. Men hvis danske fiskere bliver tvunget til at have overvågningskamera ombord, mener Thomas Thomsen, at de skal have kompensation på andre områder.

Kompensationen kan for eksempel være, at de ikke skal dokumentere deres fangster i samme omfang som nu, så de altså bliver lettet for noget papirarbejde.

Den tanke er fiskeriministeren med på, men hun vil ikke love, at det så bliver lempelser, der kun kommer til at gælde de danske fiskere i forsøgsperioden.

- Det er vigtigt, at alle EUs fiskere har samme betingelser og krav, men nogen skal gå foran. Og det er det, jeg gerne ser de danske fiskere gøre, mener Eva Kjer Hansen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.