Fiskeriminister: Det skal være slut med at fange torsk i den østlige Østersø

Fiskeriformand frygter, at de fleste bornholmske fiskere må opgive at fiske.

Hvis torskekvoten bliver beskåret med 70 procent i den østlige Østersø, må vi siger farvel til endnu flere fartøjer, der kun kan fiske omkring Bornholm, siger formanden for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen. (Foto: © Stine Bram Nielsen)

Op mod ni måneder om året må fiskeskipper Niels Jørgen Nielsen med hjemhavn i Nexø en tur op i Kattegat, Skagerak eller helt ud i Nordsøen for at hente en fangst, han kan leve af.

Nu kan han se frem til, at det vil være hans fremtid 12 måneder om året, hvis han vil blive ved med at fiske.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) vil nemlig skære torskekvoten i den østlige Østersø ned med 70 procent.

Reelt betyder det, at det vil være slut med at fiske efter torsk i den del af Østersøen. Fremover må der kun landes torsk, der er fanget som bifangst - altså torsk, der er komme med i garnet ved fiskeri efter andre fisk.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) er klar til at skære torskekvoten i den østlige Østersø ned med 70 procent. Alle lande omkring Østersøen skal dog være enige om anbefalingen til EU. (© DR)

Forslaget, som Eva Kjer Hansens kolleger i de øvrige østersø-lande også skal være med på, kommer i et forsøg på at redde en torskebestand, der har det meget dårligt.

- Biologernes vurdering er, at der skal mere drastiske skridt til end bare en lavere kvote, siger Eva Kjer Hansen.

Fra sin kutter erklærer Niels Jørgen Nielsen sig enig i, at torskebestanden i den del af Østersøen har det rigtigt skidt. Han kan bare ikke se, at en så kraftig reduktion i torskefiskeriet vil hjælpe ret meget:

- Problemet er ikke fiskeriet. Det er sælerne. Og de forsvinder jo ikke, selv om vi holder op med at fiske - snarere tværtimod, siger Niels Jørgen Nielsen.

Der er otte til ti fuldtidserhvervsfiskere tilbage på Bornholm. Nexø-skipperens nuværende kvote lyder på 80 tons torsk. Forskere anslår, at sælerne samtidig æder 50.000 tons torsk.

Flere fiskere må opgive fiskeriet

Formanden for Bornholms og Christiansø Fiskeriforening, Thomas Thomsen, frygter, at endnu flere bornholmske fiskekuttere vil blive hugget op.

- Torskefiskeriet i Østersøen er stadig hovedindtægtskilden for de bornholmske fiskere samlet - altså både de store og de små. Kan de ikke fiske torsk, kan de ikke arbejde, siger Thomas Thomsen.

Det er kun de største kuttere, der kan sejle på fiskeri andre steder.

Torskebestanden er ikke kun truet af sæler og fiskeri. Sælerne giver også en indvoldsparasit - en leverorm - videre til torskene, så de ikke kan tage føde til sig.

Eva Kjer Hansen: En lavere kvote er en begyndelse

Eva Kjer Hansen erkender, at sælerne har en stor del af skylden for den skrantende torskebestand. Men det er et svært problem at løse, fordi den store synder, som er gråsælen, er fredet.

Der er mulighed for at skyde enkelte sæler, men det vil på ingen måde løse problemet for fiskerne.

Eva Kjer Hansen vil nu drøfte muligheden for at reducere torskefiskeriet med 70 procent i den østlige Østersø med sin kolleger omkring Østersøen.

Samtidig er der et arbejde i gang i et forsøg på at løse problemet med de sultne sæler, der hele tiden vokser i antal og nu også for alvor er på vej til at sprede sig i Nordsøen og op langs den norske kyst.