Forsøg: Skolerne bør have tablets til elever

80 indkøbte små bærbare computere til undervisningsbrug i skolerne har været en succes.

Undervisning med iPads på afdeling Aavang i Rønneskolen (Foto: Jane Lou)

Efterårets forsøg med brug af tablets i undervisningen på fire bornholmske skoler er nu evalueret, og anbefalingen er at man inddrager tablets i undervisningen.

Allerede da forsøget kørte forlød det fra Aavangskolen, som var en af afdelingerne i forsøget med de små bærbare computere, at forsøget var en succes.

Det konkluderer den afsluttende evalueringsrapport nu også.

Tablets er let tilgængelige, øger motivationen, forøger læringsudbyttet og understøtter også læringen hos elever med særlige behov, lyder det i evalueringen.   Anbefalingen er også, at der tages hul på udviklingen af netværksløsninger på skolerne, der kan gøre det muligt, at eleverne kan medbringe deres egen bærbare enhed, når de går i skole.  

 

FacebookTwitter