Havmøller på Rønne Banke

Planerne om havvindmøller i Østersøen er rykket et skridt tættere på.

Rønne Banke er med på listen over områder, hvor regeringen foreslår, at der skal opstilles havvindmøller.

En ny rapport fra Regeringens Havmølleudvalg udpeger i alt 16 områder, hvor der skal sættes kystnære vindmøller op i de kommende år, skriver DR Nyheder.

Og planerne ser fornuftig ud, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- I det udkast, jeg har set, der ser det ud som om, at man har fundet en god balance mellem hensynet til klimaet og hensynet til vores naturværdi, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, til DR Nyheder.

I marts 2012 indgik alle partier i Folketinget på nær Liberal Alliance et energiforlig, der betyder, at havmøller med en samlet kapacitet på 500 MW skal stilles op i kystnære områder i Danmark inden 2020.

For at finde frem til de 16 områder har Havmølleudvalget taget højde for færgeruter, havdybder, luftfart, vindforhold, naturgasledninger og ikke mindst det visuelle indtryk.

Ud over de kystnære møller indeholder energiforliget også to store havvindmølleparker fjernt fra land - den ene ved Kriegers Flak i Østersøen.