Havne skal gøre moler og kaj-anlæg en meter højere

Forskere regner med, at vandstanden vil stige op mod 80 centimeter frem mod år 2100.

Klimaændringerne sætter sine tydelige spor på de havnebyggerier, der er igang i Danmark. I Rønne bliver kajen mellem 50 og 70 centimeter højere end den gamle havn, og samtidig bliver den yderste læmole både en del højere og langt stærkere end de gamle ydermoler. (Foto: Lis Eilsøe © dr)

Frederikshavn Havn udvider, Odense Havn udvider i Lindø, Køge Havn udvider, Rønne Havn på Bornholm udvider.

Mange danske havne vokser, og fælles for dem er, at man bygger kajer og moler højere og mere modstandsdygtige over for hårdt vejr, end de hidtil har været.

Når vi runder et nyt århundrede, regner forskere nemlig med, at vandstanden vil være steget med op mod 80 centimeter. På længere sigt frygter de, at kloden vil opleve en vandstandsstigning på helt op til syv meter.

- Det er realistiske tal set over en lang tidshorisont, siger Carlo Sørensen, der er seniorkysttekniker i Kystdirektoratet.

Havne og kommuner skal se 100 år ud i fremtiden

Carlo Sørensen er da heller i tvivl om, at havnene allerede nu skal forberede sig på højere vandstande.

- Vi skal ikke i gang med at lave løsninger til en syv meters vandstigning, men de skal i hvert fald se 100 år ud i fremtiden, når de planlægger byggerier og udvidelser, siger Carlo Sørensen.

De havne, der er i gang med at udvide med nye kajanlæg og moler nu - blandt andet Aarhus, Odense, Kalundborg, Køge og Rønne - bygger da også højere end hidtil.

- De bygger typisk i det, vi kalder kote 3 - altså tre meter over normal vandstand mod 2,5 eller 2,7 meter hidtil, siger miljøkonsulent Kasper Ullum fra foreningen Danske Havne.

Her er havnen i bornholmske Rønne helt typisk. Havnen er i gang med første del af en stor havneudvidelse, og her vokser kajerne med op til 70 centimeter i forhold til de ældre dele af havnen.

Sten på 10 ton bliver skyllet i havet

Også de moler, der ligger yderst som en beskyttelse af havnen, skal bygges anderledes. De skal være højere og bedre til at modstå de bølger, der allerede nu er blevet kraftigere.

- Vi oplever jævnligt, at sten på otte-ti ton triller ned af de nuværende moler, fordi de i 1984 blev bygget alt for stejle. Derfor får de nye ydermoler en højde på fem-seks meter over den normale vandstand, og så bliver de bygget med en langt mere skrå profil for at modstå bølgerne, siger havnedirektør Thomas Bendtsen fra Rønne Havn.

I løbet af de kommende 50-80 år skal de eksisterende kajer og moler også bygges om, hvis de ikke skal oversvømmes for ofte.

Rønne Havn er nået langt med planerne for de gamle kajanlæg.

- Vi hæver lige så stille højden på kajerne - i første omgang med 25 centimeter. Vi kan ikke bare hæve kajerne for meget ad gangen, for de skal også passe til de skibe, der kommer. Derfor er det noget, der sker løbende, siger Thomas Bendtsen.

Havnene i blandt andet Vejle, Kolding og Randers arbejder lige nu sammen med deres kommuner om klimaplaner, der også skal tage højde for kajanlæggene, og det vil flere efterhånden gøre, spår Danske Havnes miljøkonsulent Kasper Ullum.