Helikopter snuser sig frem til et stigende antal svovlsyndere

Der er flere og flere skibe, som udleder for meget svovl i dansk farvand.

Kemiingeniør Jon Knudsen står her ved den helikopter, der bruges til at opdage svovlsynderne i dansk farvand. (Foto: Lis Eilsøe - DR Bornholm)

En lille orange helikopter med en rigtig god lugtesans lander i Bornholms Lufthavn.

Det er på tide at fylde brændstof på Airbus-helikopteren. Den er tørstig efter at have været på jagt efter havets miljøsyndere i Østersøen. Tidligere på dagen lettede helikopteren fra Roskilde Lufthavn for at afsløre skibe med for mange svovlpartikler i udstødningsgassen.

Svovldioxid kan blandt andet lede til hjertekarsygdomme og få skyerne til at regne med syre, som får træerne til at gå ud. Derfor har myndighederne bestemt, at der maksimalt må være 0,1 procent svovl i skibenes brændstof, hvilket er et miljøkrav i den såkaldte ECA-zone omkring Danmark.

Men det er ikke alle skibe, der overholder reglerne.

I 2017 udledte cirka fem procent af de registrerede skibe for meget svovl i luften, og allerede i år er andelen nået op på cirka otte til 10 procent.

Hvad stigningen skyldes er dog svært at sige, siger kemiingeniør Jon Knudsen, der holder øje med skibene. Han er grundlægger af virksomheden Explicit og fungerer som Miljøstyrelsens forlængede arm i luften.

- Der kan være variationer fra år til år, men det kan måske også skyldes højere priser på skibsbrændstof, siger han.

Det er nemlig sådan, at skibsejerne skal betale mere for det brændstof, der indeholder mindre mængder af svovl, hvorimod det billigere skibsbrændstof indeholder større mængder af det skadelige stof.

Derfor er det også vigtigt, at helikopteren holder godt øje med de mange skiber, som dagligt sejler igennem det danske farvand.

En teknisk næse

Monteret på den orange helikopters næse sidder en grøn boks på størrelse med to skotøjsæsker. Denne boks udgør helikopterens ”næse”. Det er en særlig sensor, som helikopteren tager i brug, når den flyver ind over røgen fra skibenes skorstene.

Når næsen har ”duftet” tilstrækkeligt, analyserer Jon Knudsen resultatet, som så sendes ind til Miljøstyrelsen.

Hvis prøverne viser alt for meget svovl, træder myndighederne til, og så skal skibet forberede sig på et besøg, når det lægger til, siger Jon Knudsen:

- Hvis det er et skib, som skal i dansk havn, så står en mand fra Søfartsstyrelsen klar til at tage en brændstofsprøve. Hvis skibet derimod sejler mod en europæisk havn, så registrerer vi det i en international database, og så bliver de udtaget til en kontrol, når de kommer i havn, siger han.

Hvis grænseværdien for svovl ikke overholdes, kan det blive dyrt for skibsejeren. Det er nemlig ikke gratis at bryde grænseværdierne.

Ifølge Miljøministeriet har der været bøder på helt op til 375.000 kroner, og står det til regeringen, så skal svovlsynderne ikke kun rammes på tegnebogen, men også på deres omdømme.

For regeringspartierne er kommet med et lovforslag, som betyder, at rederierne hænges ud offentligt, hvis deres skibe overtræder grænsen for svovl i brændstoffet.

I dag målte Jon Knudsen 29 skibe på turen fra Roskilde Lufthavn og ud over Østersøen, og her var det en lille håndfuld skibe, som overskred grænseværdien. Målingens resultater var dog ikke i nærheden af de største syndere, som Jon Knudsen har målt tidligere.

- Vi målte engang et skib, som sejlede på over 3,5 procent svovl, og det er jo så 35 gange over den tilladte grænse, så det må man sige er en overtrædelse, siger Jon Knudsen, inden han igen flyver hjem til Roskilde.

Explicit har fløjet over 100 ture i 2017 og 2018, og virksomheden har kontrolleret udstødningen fra flere end 1.000 skibe.

Facebook
Twitter