Henrik håbede på ophugningsstøtte som en vej ud af fiskeriet: Men han er tvunget til at fiske videre

Staten og EU har sagt nej til knap halvdelen af de østersøfiskere, der har ønsket at modtage penge for at ophugge deres kuttere.

Henrik Bechmann ville gerne fiske torsk fra Bornholm. Men der er ingen torsk at fange.

Fisker Henrik Bechmann fra Nexø på Bornholm er frustreret.

Staten og EU har til sammen netop uddelt 50 millioner kroner i ophugningsstøtte til fiskere i østersøområdet. Men knap halvdelen af de 63 fiskere, der søgte ophugningsstøtte, fik ingen penge. Henrik Bechmann er en af de skuffede.

Han har siden 2018 af nød måttet fiske hummer i Nordsøen – fra Skagen, langt væk fra Bornholm – for at kunne tjene penge. Derfor har han ikke levet op til kriterierne for støtte til Østersøens fiskere.

En god kammerat på kutteren valgte for nylig at gå i land efter 40 års makkerskab. Nu vil Henrik det samme.

Den 63-årige fisker håbede, at ophugningsstøtten var hans vej ud. Men sådan gik det ikke.

- Hvis jeg havde fået ophugningsstøtte, så var jeg klar til at tage navneskiltet af kutteren. Det havde jeg indstillet mig på, siger han fra dækket på sin kutter, imens han peger på dens navneskilt: "Nexø, Judith Bechmann".

Alle Henrik Bechmanns skibe har heddet 'Judith Bechmann', men han var klar til at sende kutteren til ophugning for at komme ud af fiskeriet.

Minister vil se, om han kan hjælpe

Formand for Bornholms og Christianøs Fiskeriforening Thomas Thomsen forstår sit medlem Henrik Bechmann, og han har en løsning på hans problem: Puljen med ophugningsstøtte er ikke stor nok, så politikerne på Christiansborg bør finde flere penge.

- Selvom det er positivt, at 33 fartøjer nu har fået støtte til ophugning, så står vi altså i en situation, hvor en lige så stor gruppe står med skægget i postkassen. Jeg mener, der er behov for endnu en runde, ligesom der er behov for at se nærmere på kriterierne, siger Thomas Thomsen.

Ophugningsstøtten bliver givet med et bredt politisk flertal som afsender. Meningen er, at fiskere, der er ramt af reducerede fiskekvoter, skal kunne forlade erhvervet økonomisk tørskoet.

Der har altså tidligere været bred politisk vilje til at hjælpe fiskerne.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen. Jacob Jensen overtog posten torsdag den 15. december 2022. (Foto: © Nikolai Linares, Ritzau Scanpix)

Fiskeriminister Jacob Jensen (V) har ikke ønsket at stille op til interview. Men i en mail til DR Nyheder skriver han, at han er parat til at se på det nu opståede problem med for få ophugningskroner.

Ministeren bider mærke i, at en stor del af de fiskere, der ikke har fået tilsagn om støtte, har haft problemer med at leve op til et særligt krav. Nemlig kravet om, at man skal have fisket en vis andel torsk i Østersøen fra 2017 til 2019.

- De står i en svær situation. Jeg vil derfor se på, hvilke muligheder der er for, at vi kan hjælpe de fiskere videre, skriver Jacob Jensen.

Forsker: Der er ingen torsk

Ministerens imødekommenhed er vigtig for Østersøens fiskere. Det er nemlig svært at fange den andel østersøtorsk, der skal til, for at de kan få ophugningsstøtte.

Sagen er, at der ikke er ret mange torsk at fange.

Det konstaterer Marie Storr-Paulsen, sektionsleder ved DTU Aqua. Hun fortæller, at torsken af en lang række årsager har haft det svært i mange år.

- Hvis man gerne vil blive ved med at fiske, ville jeg nok søge over i nogle andre typer af fiskerier og så håbe på, at det bliver godt igen i Østersøen om nogle år. Men her og nu er det svært at se, at man kan overleve som torskefisker omkring Bornholm, siger Marie Storr-Paulsen.

En lignende melodi lyder fra Jesper Levring Andersen, lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Han peger på, at nogle fiskere - ligesom Henrik Bechmann - allerede har opgivet at fiske i Østersøen.

- Østersøfiskeriet har været udfordret i mange år, og det har været svært at se en udsigt til bedring. Så nogle fiskere har valgt at søge til andre farvende og fiske der, siger Jesper Levring Andersen.

Han udtrykker forståelse for, at en fisker som Henrik Bechmann kan føle sig skuffet. Ligesom flere af sine fiskerkollegaer har han ikke levet op til kriterierne for støtte - fordi han søgte til Nordsøen for at fiske.

- Nu kan det have givet bagslag for de fiskere, fordi de så ikke har synlig aktivitet i Østersøen. Der er derfor klart, at man kan føle sig lidt skuffet. Men det kan på den anden side være svært at sammensætte ordninger, der gør alle glade, siger Jesper Levring Andersen.

Enden på Bornholms fiskeri

Henrik Bechmann bliver på grund af afslaget nødt til at fortsætte med at fiske væk fra Bornholm, selvom han er træt af det.

- Jeg synes, det begynder at stramme til. Jeg er ikke sikker på, at jeg klarer den. Banken og kreditorerne havde jo set frem til, at jeg modtog ophugningsstøtte. Der er nu kun et at gøre. Det er at se, om jeg kan fortsætte, siger han.

Han tvivler dog på, at han kan holde skindet på næsen.

- Vi er nogle, der er kommet på den i Østersøen. Hvis ikke der kommer nogle politikere og giver os en håndsrækning, så går det ikke. Så går jeg fallit, siger Henrik Bechmann.

Formand for Bornholms og Christianøs Fiskeriforening Thomas Thomsen mener, at der er behov for, at politikerne finder lidt flere penge og kigger på kriterierne for at søge en gang til.

Formanden for hans fiskeriforening, Thomas Thomsen, tvivler på fremtiden for hele fiskerierhvervet på Bornholm. Der er så mange fiskere, som nu forlader – eller vil forlade – erhvervet, at der ikke er mere tilbage af det.

- Det her ligner stort set enden på fiskeri på Bornholm. Vi har et landingssted tilbage i Rønne, men du kan ikke længere lande fisk i nogle af øens andre havne. Der vil altid være bornholmske fartøjer, men om de vil lande fisken på Bornholm, er tvivlsomt, siger Thomas Thomsen.

I Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening har 19 fiskere søgt om ophugningsstøtte. 12 har fået støtte, en er i venteposition, og seks har fået afslag. I alt er der blevet tildelt bornholmske fiskere 13 millioner kroner, og fiskerne har modtaget imellem 200.000 og godt 2 millioner kroner pr. fartøj.