Ingen statslig ønskeliste fra Bornholm

Det er vigtigere at arbejde for at bevare de statslige arbejdspladser end at sende ønskeliste, siger flere bornholmske kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Vi skal bevare de arbejdspladser, der er i farezonen, siger den konservative Kirstine van Sabben. (Foto: Lene Jensen © DR)

Bornholm bør ikke umiddelbart melde sig i rækken af kommuner, der sender en stor ønskeliste til regeringen med forslag til udflytning af statslige arbejdspladser.

Den holdning har flere af øens kommunalbestyrelsesmedlemmer, som mener, at det først og fremmest handler om at kæmpe for at beholde de statslige arbejdspladser, som allerede findes på øen.

Det gælder blandt andre den konservative Kirstine van Sabben.

I farezonen

- Selvfølgelig vil det være dejligt med flere statslige arbejdspladser herovre, men hovedopgaven er at passe på dem, vi allerede har, for nogle af dem er i farezonen, siger hun.

Og det passer fint med regeringens strategi om at bevare og udvide eksisterende arbejdspladser, mener Venstres gruppeformand, Søren Schow.

- Vi har jo en afdeling af SKAT liggende herovre, så der kunne være en mulighed for at flytte noget ud der, siger han.

Maritimt videncenter

Og den socialdemokratiske gruppeformand, Erik Lund Hansen, peger på det kommunale jobcenter, som har nogle supportopgaver, som kunne udbygges. Det har borgmester Winni Grosbøll også skrevet om til beskæftigelsesministeren.

Bornholms regionskommune har desuden benyttet debatten om udflytning af arbejdspladser til igen at gøre opmærksom på mulighederne for at lave et maritimt videncenter på Bornholm - et forslag, som tidligere er sendt til Forsvarsministeriet.

Kontakter via vækstforum

Det bornholmske Venstre-medlem af Folketinget, Peter Juel Jensen, som er formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer mener da heller ikke, at en bornholmsk ønskeliste er den bedste vej til flere statslige arbejdspladser på øen.

- Bornholms Vækstforum har et tæt samarbejde med den til enhver siddende regering og har sørget for at komme med input til hvilke styrkepositioner og udviklingsmuligheder, som Bornholm har - og det er sådan noget, man har i baghovedet, når man skal til at fordele statslige arbejdspladser, siger Peter Juel Jensen.