Kommune opkrævede i årevis ulovlige kørepenge fra de allersvageste

Bornholms Regionskommune har i flere år krævet penge fra blandt andet udviklingshæmmede, selvom det er ulovligt.

138 beboere får nu tilbagebetalt i alt 1,7 mio. kroner af Bornholms Regionskommune, fordi kommunen har opkrævet betaling, når beboerne skulle køres til eksempelvis til lægen. En praksis der er ulovlig, og som først blev stoppet i denne måned. (Foto: © DR: Grafik Signe Heiredal)

Beboere på de bornholmske botilbud har i årevis betalt penge til Bornholms Regionskommune, når de eksempelvis skulle køres i bil eller bus til læge, på besøg hos familien eller få klippet lokkerne hos frisøren.

Det er sket i strid med loven, og det burde kommunen have vidst tilbage i 2017, da Ankestyrelsen i en principafgørelse afgjorde, at beboere ikke skal betale for privat kørsel i bosteders busser og biler.

I marts 2021 orienterede en sagsbehandler sin chef om fejlen, men alligevel fortsatte den ulovlige praksis helt frem til i sidste uge, hvor Bornholms Regionskommune meldte ud, at man nu vil tilbagebetale knap 1,7 mio. kroner til 138 borgere, hvilket i gennemsnit svarer til mellem 15.000 - 20.000 kroner per borger.

28-årige Rasmus Holm bor på Klintebo i Aakirkeby på Bornholm. Han og botilbuddets øvrige beboere er blevet opkrævet penge, når de skulle køres til læge eller til frisør. Men det er ulovligt afgjorde Ankestyrelsen tilbage i 2017. Alligevel fortsatte Bornholms Regionskommune med at kræve kørepenge fra beboerne frem til denne måned. (Foto: © (Privat foto))

At kommunen fortsatte den ulovlige praksis er LEV Bornholm, der repræsenterer de udviklingshæmmede på øens botilbud, stærkt utilfredse med. Per Holm er kasserer i foreningen og har selv en søn på botilbuddet Klintebo i Aakirkeby:

- Beboerne er jo blevet snydt for penge i en årrække, og jeg kan undre mig over, at det har taget så lang tid, siger han, og understreger, at hans søn ikke har favnen fuld af penge i forvejen.

Og hos Danske Handicaporganisationer Bornholm er man ikke bange for at bruge hårde ord imod Regionskommunen, der har til opgave at hjælpe de borgere, der ikke er i stand til at passe på sig selv.

- Jeg synes, at det er en skandale, at kommunen i så lang tid er blevet ved med at bryde loven, når de har vidst, at det er ulovligt. Det er et kæmpe problem, siger Kim Jakobsen, der er formand for DH Bornholm.

Ligesom Per Holm fra LEV Bornholm mener formanden ikke, at beboerne ejer kongens mønt, og derfor er de igennem årene blevet nødt til at sortere nogle ting fra, når pengene har skullet gå op.

- De her borgere er ikke ligefrem dem med den højeste indkomst, så de er måske blevet tvunget til at prioritere noget andet fra i budgettet for at kunne bruge den her ordning. Derfor er det jo så også et problem, når nogle pålægger dem den ekstra udgift, siger han.

Men det er ikke kun de pårørende og organisationerne rundt om beboerne, der retter skytset mod Bornholms Regionskommune. Det gør professor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing også.

Han forsker til dagligt i forvaltningsret og har derfor dybdegående viden om, hvordan kommunerne bør forvalte principielle afgørelser, som den Ankestyrelsen kom med tilbage i 2017:

- Det er helt mystisk og kritisabelt. Dels har man administreret ulovligt, og det kan jo ske, men det, at man ikke får sat proppen i, så snart det bliver opdaget, er dybt kritisabelt, siger han.

Sten Bønsing vurderer derudover, at det er særligt grelt, når det handler om borgernes penge:

- Man opkræver borgerne nogle penge, som der ikke er lovligt grundlag for, og det har man ellers en pligt til at sørge for stopper hurtigst muligt.

”Dybt beklageligt”

Netop spørgsmålet om, hvorfor Regionskommunen fortsatte den ulovlige praksis, forsøger en intern redegørelse, som politikerne i kommunens social- og sundhedsudvalg er blevet præsenteret for, at besvare.

I redegørelsen fremgår det, at kommunens Center for Psykiatri og Handicap har haft skiftende ledere, og at der i den forbindelse ikke er givet en ordentlig overlevering til den chef, der sidder i dag.

Den nuværende chef for Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune, Margrethe Vogt Thuesen, tiltrådte sin stilling i 2020, og hun kan ikke redegøre for, hvorfor hendes forgængere ikke handlede på Ankestyrelsens afgørelse.

Selv blev hun præsenteret for opkrævningerne i marts måned sidste år, hvilket er ni måneder inden kommunen stoppede med at opkræve betaling fra beboerne. Men hvorfor den ulovlige praksis ikke stoppede på daværende tidspunkt, skyldes flere ting, siger hun:

- I den tid var vi hårdt presset af mange andre sager, og når vi er hårdt presset, så kigger vi på, hvordan kan vi navigere i det, og vi havde en anden sag i pressen, som havde stor politisk bevågenhed. Derfor krævede det rigtig mange administrative kræfter at kunne håndtere det, siger hun med henvisning til en sag om aflastningstilbud for handicappede, der fyldte en del i de bornholmske medier sidste år.

Derudover påpeger Margrethe Vogt Thuesen, at man sidste år også forsøgte at finde ud af, hvor stort et omfang den ulovlige opkrævning havde, og hvordan man skulle strikke økonomien sammen, når nu borgerne ikke skulle betale for kørslen mere.

Hun vurderede, at de ting skulle på plads, inden beboere, pårørende og kommunens social-og sundhedsudvalg skulle orienteres og ordningen stoppes, men i dag fortryder hun, at der ikke blev grebet ind noget før:

- Der er intet, der undskylder, at loven ikke har været overholdt, og det er dybt beklageligt og kritisk. Jeg fralægger mig intet ansvar for den tid, hvor jeg har haft mulighed for at gøre det på en anden måde.

En redegørelse fra kommunen giver ikke noget klart svar på, om de tidligere chefer for psykiatri og handicap har kendt til den ulovlige praksis. Michael Bager, der var chef for forvaltningen frem til 2020, vil ikke udtale sig til DR.

Det vil daværende formand for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) heller ikke, og det er på trods af, at redegørelsen viser, at han allerede i maj måned blev orienteret om lovbruddet.

Sundhedsformand: ”Den går ikke”

Her i januar måned beder den nytiltrådte formand for social- og sundhedsudvalget, Rene Danielsson (DF), forvaltningen om at kigge sig selv i sømmene, og det er i den forbindelse, at kommunen melder ud, at den ulovlige opkrævning stoppes.

Rene Danielsson glæder sig over, at kommunen nu stopper den ulovlige praksis, men han ærgrer sig over, at sagen ikke nåede politikernes bord allerede sidste år, da den nuværende chef blev bekendt med de ulovlige kørepenge.

- Jeg kan forstå på administrationen, at man ville vente, indtil man havde et klart overblik og løsning på sagen, men der må jeg bare sige til embedsværket, at den går altså ikke i byretten. Når vi får sådan nogle ting at vide, så kan det kun gå for langsomt, siger han.

Den nye udvalgsformand vil også bede administrationen i Bornholms Regionskommune om at stramme op, når der skiftes ud i ledelseslaget i embedsværket.

- Vi skal være sikre på, at hvis der er ledelsesskift, så skal der være en bedre overdragelse end i dag, siger René Danielsson, der forsat har tillid til både chefen for Psykiatri og Handicap og servicechefen i Bornholms Regionskommune efter at have læst den interne redegørelse.

Bornholmerlistens Kirstine van Sabben, der også er medlem af social- og sundhedsudvalget, har også læst redegørelsen over sagsforløbet, og hun savner svar på, hvad der helt konkret er foregået mellem 2017 og 2021.

- Det er alligevel et par år, hvor der ikke er sket noget i den her sag, så der er noget viden, der er gået tabt og en opgave, som ikke er blevet løst. Det mangler jeg selvfølgelig svar på, hvordan kunne ske, så vi kan gøre det ordentligt en anden gang, siger hun.

Et svar, Kirstine van Sabben håber, at komme nærmere, når social- og sundhedsudvalget sætter sig sammen i februar måned.