Kommuner bør kontrollere mere for radioaktivt stof

Skoler og daginstitutioner bliver overset, når kommunerne måler efter det radioaktive stof radon.

Det radioaktive luftart radon er medvirkende til 300 årlige konstateringer af lungekræft i Danmark. (© Colourbox.com)

De danske kommuner er tilbageholdende med at måle den radioaktive radonstråling på skoler og daginstitutioner.

En rundspørge, som dagbladet Information har foretaget blandt de danske kommuner, viser, at 37 ud af 45 adspurgte kommuner undlader at måle på samtlige skoler og daginstitutioner.

Kommunerne bør tage deres tilsynspligt mere alvorligt, mener jurist Søren Garde, som rådgiver mange af kommunerne om skadelige stoffer.

- Det er et stort problem. Der er beviser for, at stoffet kan medføre lungekræft og er medvirkende til flere hundrede dødsfald i Danmark om året, siger han til DR.

Det er især i bygninger, der er bygget før 1990, og i de lavtliggende lokaler, at den tunge luftart kan findes.

Kommunerne har pligt til at sørge for, at borgerne ikke bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer, men ifølge Søren Garde er kommunerne ikke kommet i gang med at måle og udbedre strålingen, selvom det er relativt billigt at afhjælpe problemet.

- Der, hvor risikoen er størst, kan kommunen komme på kant med lovgivningen, hvis ikke de kigger på, om der er radon i lokalerne, siger Søren Garde.

Få tests på Bornholm trods øget risiko

Udsivningen af radon er større i områder, hvor grundfjeldet ligger højt. På Bornholm er der derfor større risiko for forekomster af den farlige luftart.

Rådhuset i Tejn er blevet undersøgt for den sundhedsskadelige radonstråling, men mange af skolerne og børnehaverne i Bornholms Regionskommune er ikke blevet tjekket.

Driftsleder i kommunens ejendomsservice Steen Pedersen forklarer, at kommunen først skrider ind, hvis der kommer en konkret henvendelse.

- Der var utryghed fra personalet på Tejn Rådhus, og bygningen er i risikozonen, fordi den ligger på en klippegrund. Vi vil i fremtiden have mere fokus på at kontrollere blandt andet skoler og daginstitutioner, siger Steen Pedersen.

Mere om radon:

  • Radon er en luftart, der udsender radioaktiv stråling.
  • Den dannes i undergrunden ved nedbrydning af det radioaktive stof uran.
  • Omkring 300 danskere udvikler hvert år lungekræft på grund af radon.
  • Sundhedsstyrelsen vurderer, at stoffet findes i omkring 350.000 huse.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.