Kort vej til psykolog giver gymnasiepiger den nødvendige hjælp

Campus Bornholm har udvidet tilbuddet til alle gymnasieretninger. Andre gymnasier tøver.

Formanden for de danske gymnasieelever, Malte Sauerland-Paulsen, vil gerne have psykologordning på alle gymnasier i Danmark. (Foto: Philip Davali © Philip Davali)

Nem adgang til en håndfuld samtaler med en psykolog giver mange gymnasieelever – og især piger – den ro, der skal til for at fungere ordentligt i skolen.

For nogen betyder det oven i købet, at de ender med at få deres studentereksamen, selv om de var på vej til at droppe ud af skolen.

Det er blandt andet erfaringen på Campus Bornholm i Rønne. Her er alle ungdomsuddannelser på Bornholm blevet samlet fra dette skoleår.

Derfor har skolen også valgt at udvide tilbuddet om op til fem psykologsamtaler fra kun at gælde STX og HF til også at omfatte de øvrige gymnasiale uddannelser HTX, HHX og EUX.

- Det gør ondt at se det mentale spænde ben for en elev. Derfor er der meget kort vej, fra en studievejleder henviser til en af vores egne psykologer, til eleven faktisk sidder der og får hjælpen, siger uddannelseschef for STX på Campus Bornholm, Kurt Rønne.

Clara Post og Julie Bech går begge i 2.G på HHX, og de er glade for nu at have fået en bagstopper, hvis forventningspresset bliver for stort.

- Folk stræber efter et 12-tal og efter 0 procents fravær i afleveringerne, og det er nemt at blive stresset, siger de samstemmende.

Flere elever beder om hjælp

Studievejleder Line Ziener fra Campus Bornholm oplever også, at flere elever er presset.

- Vi har flere elever, der henvender sig, fordi de føler sig stressede. Vi har også flere elever, der lider af angst og depression, siger Line Ziener.

Det billede ser man over hele landet, men alligevel er det langt fra alle gymnasier, der tilbyder psykologhjælp, selv om der kun er gode erfaringer med at tilbyde gymnasieeleverne psykologhjælp.

Pressechef Dorte Skovgaard Wihre fra Danske Erhvervsskoler og -gymnasier oplever, at sparekrav afholder gymnasierne fra at ansætte psykologer.

- Omvendt er der ikke tegn på, at skoler med en psykologordning har sparet dem væk, siger Dorte Skovgaard Wihre.

Gymnasieeleverne ønsker sig åben rådgivning

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland-Paulsen, har samme oplevelse. Til gengæld kunne han godt ønske sig, at flere skoler fandt pengene til at tilbyde eleverne et kortere forløb hos en psykolog.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er en succés at have en psykolog tilknyttet et gymnasium. Det er superpositivt, at man kan blive sendt videre direkte fra en studievejleder, som kan se, hvis der er et behov. På den måde kan problemerne ofte blive løst meget hurtigt, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Det optimale ville ifølge gymnasieelevernes formand være en helt åben rådgivning, så gymnasieeleverne selv kan banke på døren og bede om hjælp.

  • Det er først og fremmest piger, der benytter sig af psykologtilbuddet. Erfaringen på Campus Bornholm er, at 19 ud af 20 elever, der taler med psykologen, er piger.

  • I en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning blandt godt 5.000 elever på det almene gymnasium svarer halvdelen, at de dagligt eller ofte føler sig pressede i hverdagen.

  • En spørgeskemaundersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at frafaldet er ganske højt både på gymnasier og erhvervsuddannelser. Undersøgelsen viser, at personlige problemer samt ønsket om at starte på en anden uddannelse er de overvejende årsager.