Kremationer forvandler kirkegårde til parker

Danskerne bliver i højere grad bisat i urner end begravet i kister, og det giver plads til blomsterbede og buske på de danske kirkegårde.

Eftersom at danskerne i stigende grad bliver brændt og bisat i en urne i stedet for at blive begravet i en kiste, ligner flere og flere danske kirkegårde parker med plads til blomsterbede og buske.

Hvor der i gamle dage stod gravstene på rad og række, gror der i dag blomsterbede og græs på de danske kirkegårde.

Flere og flere danskere vælger nemlig at blive brændt og bisat i en urne end at blive begravet i en kiste.

Da urner ikke fylder nær så meget som kistegravstederne, oplever kirkegårde over hele landet, at der er for langt mellem gravstederne, og derfor skal der lægges nye planer for begravelsespladserne.

På Aaker Kirkegård i Aakirkeby på Bornholm har man lukket en tredjedel af kirkegårdens areal for nye begravelser og fyldt de tomme pladser ud med træer, bænke og græsplæner.

Parker i stedet kirkegårde

Dermed ligner kirkegården mere en park, fortæller kirkegårdsleder Kim Andersen, som regner med, at udviklingen fortsætter.

- I fremtiden vil der endnu mere tomt og mere beplantning i form af buske og græs, siger han.

På Rønne Kirkegård på Bornholm fylder man også pladsen ud med blomster og buske og lægger gravstenene i kanten af de anlagte blomsterbede, fortæller kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby.

Dermed har kirkegårdspersonalet også i højere grad overtaget ansvaret for at passe gravene og bedene.

- I gamle dage havde folk ofte et dobbelt kistegravsted eller et stort familiegravsted, hvor familien selv stod for at tilse det. Men i dag bor børnene andre steder i landet, og derfor overlader man arbejdet til os, fortæller han.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.