Mange huse bliver revet ned på landet

Ejerne af 32 beboelseshuse og erhvervsbygninger har søgt om at få tilskud fra nedrivningspuljen.

Ejerne af 32 ejendomme på Bornholm vil gerne have del i nedrivningspuljen. (Foto: Kaare Svejstrup © DR)

Det bornholmske landskab står til at blive en række faldefærdige bygninger fattigere.

Ejerne af 32 beboelseshuse og erhvervsbygninger har søgt om tilskud til at rive dem ned.

Det oplyser kommunens Teknik- og Miljøafdeling, efter fristen for ansøgninger til nedrivningspuljen er udløbet.

- Hovedsagelig er det ejendomme, der ligger på landet. Det er typisk tidligere landbrugsejendomme, og nogle ansøgninger angår stuehuset, andre de tidligere driftsbygninger, siger sekretariatsmedarbejder Gitte Elton Nielsen.

Kommunen kan dele ud af i alt 4,8 millioner kroner, som gives som tilskud til selve nedrivningen og bortskaffelse af bygningsaffald.

Om cirka to uger forventer kommunen at kunne give ejerne svar på, hvilke ansøgninger der kommer i betragtning.

Facebook
Twitter