Naturfredningsforening blåstempler omstridt museumsudvidelse på Bornholm

Området omkring Bornholms Kunstmuseum har været fredet i et århundrede, men det hindrer ikke en udvidelse af museet.

Bornholms Kunstmuseum ved Helligdomsklipperne i Rø. (Foto: Dorte Langemark)

Modstanderne mod at udvide Bornholms Kunstmuseum har længe ment, at det var i strid med blandt andet strandbeskyttelsesloven og Natura 2000-reglerne. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, skal de finde andre argumenter i kampen om Kunstmuseet:

- Vi kan ikke se, at de fredningsbestemmelser, der ligger for området, skulle være til hinder for udvidelsen, fortæller Jens Christensen, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Bornholm.

Forstå kampen om kunstmuseet

Bornholms Museum og -Kunstmuseum skal efter planen samles i kunstmuseets bygninger, der skal udvides for 120 millioner kroner.
Projektet har været på tegnebrættet i flere år, men er blevet slået tilbage på grund af problemer i økonomien. Nu er finansieringen næsten på plads, men der er strid om projektet. Det Særlige Bygningssyn overvejer at frede bygningne. Samtidig ønsker en gruppe anerkendte danske arkitekter, der selv sidder i Det Særlige Bygningssyn, at den nuværende arkitekt, James Carpenter, skal fjernes fra projektet.

Området har ellers været fredet i hundrede år, men fredningbestemmelsernes ordlyd kan vise sig at være museumsplanernes redning:


- Der står, at der skal være mulighed for at drive Hotel Helligdommen (der lå, hvor kunstmuseet nu ligger, red.) og at der skal kunne udstykkes jord til villaer - og så står der også, at det landskabelige udtryk skal bevares, og der skal være adgang ned til klipperne. Vi mener ikke, at de her ting bliver tilsidesat med de nuværende museumsplaner, forklarer Jens Christensen.

- Fredningsmæssigt er det altså vores holdning, at udvidelsen er helt okay.

Selv om Danmarks Naturfredningsforening giver grønt lys til et museum, er det dog ikke sikkert, at det bliver bygget. Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver om fredningssager, skal på et møde den 16. marts diskutere, om selve bygningerne skal fredes.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.