Ny forskning: To ud af tre pindsvin bærer rundt på MRSA-bakterie

Den særlige MRSA-bakterie smitter modsat svine-MRSA sjældent mennesker.

For første gang er en stor gruppe vilde dyr i naturen testet for MRSA. Det kom bag på ph. d. Sophie Lund Rasmussen, at pindsvin i langt højere grad end andre arter er bærer af MRSA af typen mecC-MRSA. Der er altså ikke tale om svine-MRSA. (Foto: Tue Sørensen © Tue Sørensen)

I årevis har de danske pindsvin snøftet rundt i vores haver med en hemmelighed i næsen.

To ud af tre pindsvin bærer nemlig rundt på MRSA i deres snuder.

Det viser en omfattende undersøgelse lavet af ph.d. og pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet og Naturama i samarbejde med forskere på Statens Seruminstitut.

Det var svine-MRSA, der satte Sophie Lund Rasmussen i gang med studiet. Hun ville finde ud af, om pindsvinet kunne være det dyr, der spredte svine-MRSA til mennesker uden kontakt til svinestalde.

Til sin afhandling har hun derfor undersøgt 188 døde pindsvin fra hele landet - og resultatet var overraskende.

- Det viste sig, at 61 procent af pindsvinene var bærere af MRSA-bakterien - men en anden type end den, svin bærer rundt på. Og modsat svine-MRSA har jeg ikke fundet smitte hos nogle af de mennesker, der er i tæt kontakt med pindsvin, siger Sophie Lund Rasmussen.

Det er første gang, at så mange vilde dyr systematisk bliver undersøgt for MRSA, men mindre undersøgelser har hidtil påvist, at op til 14 procent af vilde dyr i naturen er bærere af MRSA.

- Opdagelsen ændrer jo ikke noget for pindsvinene, som sikkert har båret denne bakterie i årevis, men det er først nu, vi har opdaget det. Derfor skal man heller ikke være bange for at få MRSA, hvis man har pindsvin i haven, siger Sophie Lund Rasmussen.

Hun har en teori om, hvorfor så mange pindsvin er smittet: Pindsvinenes MRSA-bakterier har udviklet resistens mod en naturskabt type antibiotika, som pindsvinene bærer med sig rundt.

- Pindsvin har ofte en svamp i huden, der spytter penicillinlignende stoffer ud for at fjerne andre bakterier, og noget tyder på, at pindsvinenes MRSA-bakterier kan have udviklet resistens, fordi de hele tiden bliver bombarderet med stoffet.

- Det er med andre ord første gang, vi har påvist, at antibiotikaresistens kan udvikle sig i naturen, siger Sophie Lund Rasmussen.

  • Normalt håndterer ph.d. Sophie Lund Rasmussen fra Syddansk Universitet og Naturama kun døde pindsvin. Fyren her kan ligesom to ud af tre danske pindsvin godt have MRSA, men foreløbig ser det ikke ud til, at den smitter mennesker. Man skal dog vaske sine hænder godt og grundigt, hvis man har rørt ved pindsvin, lyder rådet. (Foto: Pia Burmøller Hansen © Pia Burmøller Hansen)
  • Sophie Lund Rasmussen har undersøgt 188 pindsvin for MRSA - men alt i alt har hun ved hjælp af såkaldt citizen science fået 697 pindsvin i forbindelse med Det Danske Pindsvineprojekt. De kommer alle til at indgå i videre studier af både mecC-MRSA og andre studier. (Foto: Sophie Lund Rasmussen © Sophie Lund Rasmussen)
  • Resultaterne af Sophie Lund Rasmussens forskning er netop blevet publiceret i tidsskriftet PLOS One. (© Sophie Lund Rasmussen)
1 / 3

Banebrydende viden

For ph.d. og sektionsleder for Bakterier, Parasitter og Svampe Anders Rhod Larsen fra Statens Seruminstitut er fundet af så mange MRSA-bærere interessant, fordi det er en relativ ny type MRSA.

- Nu kan vi få et indblik i, hvordan antibiotikaresistens udvikler sig i naturen. Pindsvinene er det første eksempel, vi ser på det. Det er helt banebrydende, siger Anders Rhod Larsen.

Den nye viden fører dog ikke umiddelbart til nye måder at behandle de normale og resistente MRSA-bakterier på.

Alt i alt har Sophie Lund Rasmussen fået 697 døde pindsvin indsamlet i hele landet, og hun fortsætter nu med at se på blandt andet den naturlige antibiotikaresistens ved hjælp af pindsvinene.

Men de skal også lægge krop til en lang række andre undersøgeser - blandt andet hvilke giftstoffer, der ophober sig i pindsvin, om de får kræft, og hvad de æder.