Opgørelse: Traditionelle kønsroller dominerer kommunernes politiske udvalg

Mænd sidder tungt på teknik og økonomi, mens kvinder tager sig af børn, sundhed og omsorg, viser opgørelse.

Bornholm Regionskommune følger tendensen med den skæve kønsfordeling i de politiske udvalg. (Foto: DR Bornholm © DR Bornholm)

Der er en skæv kønsfordeling i kommunernes politiske udvalg.

Det viser en undersøgelse, som avisen Kommunen har lavet.

De politiske udvalg minder i 2017 nemlig om en dansk husholdning i 1950'erne. Mændene dominerer i udvalg, der har med teknik og økonomi at gøre, mens kvinderne tager sig af børn, sundhed og omsorg, viser opgørelsen.

Det billede genkender Karen Sjørup, kønsforsker ved Roskilde Universitet.

- Der er en tendens til, at kvinderne sidder på de menneskelige områder, og mændene på de tekniske og økonomiske områder, som har mest prestige. Det afspejler den kønsarbejdsfordeling, vi i øvrigt har i samfundet, siger hun.

Karen Sjørup opfatter den ulige repræsentation som et demokratisk problem.

- Når mændene sidder tungt på ressourcerne og magten, får det konsekvenser for de områder, som kvinderne interesserer sig for. Mændene sidder på områderne, som overordnet set har beslutningsmagten - for eksempel omkring det sociale område, siger Karen Sjørup.

Bornholms Regionskommune er et godt eksempel på sådan en skæv kønssammensætning.

I teknik- og miljøudvalget er alle fem medlemmer eksempelvis mænd, og i børne- og skoleudvalget sidder fire kvinder og én mand.

Socialdemokratiet på Bornholm har placeret to mænd i teknik- og miljøudvalget og to kvinder i børne- og skoleudvalget. Men det er en tilfældighed, siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Erik Lund Hansen.

- Det er ikke noget, vi har holdt specielt øje med. Måden, vi gør det på, er, at vi indsender vores ønsker til partiorganisationerne, og så prøver vi at opfylde folks ønsker så godt som muligt, siger han.

Erik Lund Hansen fortæller, at der måske skal ses nærmere på kønsfordelingen, næste gang udvalgsposterne skal fordeles.

Margrethe Kjellberg, der er formand for børne- og skoleudvalget for Socialdemokratiet, peger på interesseområder som årsag til, at posterne fordeles skævt mellem mænd og kvinder.

- Jeg synes ikke, at holdningerne er så kønsbestemte ikke i børne- og skoleudvalget, siger Magrethe Kjellberg, som dog medgiver, at kønsfordelingen godt kan sende et dårligt signal.

Men kønskvoter mener hun ikke kan komme på tale:

- Jeg synes, at det er vigtigt, at folk arbejder med noget, som de synes er spændende, siger hun.

Kvinder udgør i dag 30 procent af alle kommunalpolitikere på landsplan. Bornholms Regionskommune er mere ligestillet. Her er 12 ud af 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket svarer til 44 procent.

Facebook
Twitter