På vej mod en vildere natur

Bisonerne i Almindingen kan ende med at være første skridt af flere på vej mod en vildere natur på Bornholm.

Der går allerede bisoner på Bornholm. Næste skridt bliver formentlig vilde heste på Hammeren. (© DR)

Naturstyrelsen er netop nu i gang med en ny indhegning af Hammerknuden. Årsagen er, at styrelsen ønsker, at der skal gå vilde heste på det allernordligste hjørne af øen.

De vilde heste kan nemlig, sammen med de får, som går på stedet i dag, holde vegetationen nede og sørge for en forskelligartet og sund natur, fortæller skovrider Søren Friese.

- Vi ved, at de store græssere har en god effekt på naturen, og de her vilde heste er samtidig en relativ primitiv race, som kan klare sig uden, at mennesket skal blande sig forfærdeligt meget, siger Søren Friese

Han understreger dog samtidig, at den endelige beslutning endnu ikke er taget, og at forpagteren af ejendommen skal føle sig helt sikker på idéen, inden man går videre.

Tendens til flere vilde dyr

I maj 2012 blev bisoner reintroduceret i Almindingen, og efter alt at dømme var det blot det første vilde dyr, der er på vej tilbage til øens natur.

Et andet dyr, som kunne have en fremtid på Bornholm, kunne være bæveren, fortæller professor i økoinformatik og biodiversitet på Aalborg Universitet, Jens Christian Svenning:

- De hører naturligt hjemme i vores natur, og de er meget oplagte at tænke med i naturpleje. De er med deres dæmninger og trærydning med til at genere variation i hvor og hvor meget, der er vådt, og de er med til at skabe lysåbninger, forklarer Jens Christian Svenning, som samtidig peger på, at erfaringer fra Jylland peger på, at bæveren er et meget uproblematisk dyr at genindføre.