Polakker vil give bornholmske fiskeres værste fjende et godt liv

Mens vi i Danmark retter sigtekornet mod gråsælen, kan folk i Polen donere penge til det udskældte rovdyr.

Den polske afdeling af WWF Verdensnaturfonden ønsker donationer til gråsælen for at sikre dyrets overlevelse ud for den polske kyst. (Foto: Lars Laursen © LARS LAURSEN)

De er blevet kaldt både en 'plage' og 'nuttede'. Vi taler om gråsælerne. Og nu har WWF Verdensnaturfonden i Polen sat et initiativ i søen, der skal give Østersøens gråsæler en hjælpende hånd.

Det sker, alt imens den danske stat og fiskerne forsøger at få reguleret sælerne, som kritikere mener ødelægger torskebestanden og fiskernes udstyr i havområdet.

Igennem naturfonden kan polske borgere donere mellem 50 og 175 kroner om måneden eller et tilsvarende engangsbeløb til sælerne, så deres leve- og ynglesteder på den polske østersøkyst sikres.

Helt modsat har miljøminister Lea Wermelin (S) for nyligt afsat 200.000 kroner til en ordning, hvor to fiskere med jagttegn skal regulere bestanden af gråsæler ved Bornholm for at tilgodese fiskerne.

Udover at sikre sælernes levesteder, vil den polske afdeling af WWF bruge pengene på eksempelvis en sælpatrulje, som skal finde forladte sæler på de polske strande.

De forladte sæler skal derefter passes og plejes, indtil de er klar til at blive sat ud i Østersøen igen.

Det er et initiativ, der får opbakning fra Thomas Kirk Sørensen, der er biolog i den danske afdeling af naturfonden.

- Det er helt i tråd med, hvad vi mener. Sælen skal beskyttes. Vi anerkender dog, at der på Bornholm kan være nogle frustrerende og irriterende problemer med sælerne, men frem for alt vil vi gerne have, at sælen har det godt, siger han.

I Danmark har gråsælen været fredet siden 1967, og det op til 300 kilo tunge rovdyr er også en af de arter, der er beskyttet under EU’s habitatdirektiv, som blandt andet betyder, at enhver jagt eller regulering ikke må gå ud over artens overlevelse på sigt.

Sælen har tilsyneladende nydt godt af fredningsbestemmelserne. Fra at være nærmest udryddet i Østersøen, er der i dag op mod 40.000 sæler, der boltrer sig i farvandet mellem Østersølandene.

Selvom antallet af sæler er steget markant i de østlige egne, er det stadig nødvendigt at beskytte dem, lyder det fra Thomas Kirk Sørensen.

- Antallet af sæler er i fremgang, fordi vi ikke jager dem, og vi vil på ingen måde sige, at beskyttelsen skal ophæves, siger biologen, der mener, at både fiskere og sæler bør kunne leve sammen i Østersøen.

Fiskerformand: Beskyt torsk i stedet for gråsælen

Men det er svært at finde harmoni mellem gråsælen og fiskerne, lyder det fra formanden for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, der har svært ved at finde begejstring for WWF’s initiativ i Polen.

- Vi kan ikke sameksistere med sælerne, når de skader torsken på den måde, som de gør, så hvis der fortsat skal være torsk i Østersøen, skal bestanden af sæler reduceres, siger han.

En sælflok slapper af ved Christiansø, der ligger omkring 18 kilometer fra Bornholm. Sælerne er en plage for bornholmske fiskere, fordi de æder for mange torsk og smadrer fiskernes net. (Foto: Lis Eilsøe © (c) DR Bornholm)

Thomas Thomsen og de øvrige bornholmske fiskere har igennem flere år forsøgt at få løst problemet med sælerne, som truer fiskernes levevej i Østersøen, og derfor er den polske håndsrækning til dyret også helt ude i hampen, mener han.

- Det er ikke gråsælerne, der skal beskyttes. Det er nærmere torsken og fiskene. Gråsælen er alt, alt for stor i forhold til fiskebestandene i Østersøen. Jeg ryster på hovedet ad det her, lyder det fra fiskeren, der ønsker, at der aflives 3.000 sæler i det danske farvand om året.

Gråsælen anses som værende Danmarks største rovdyr, og den kan svømme op til 1.200 kilometer på en måned.

FacebookTwitter