Professor: Ny rapport om atomaffald er overfladisk

Rapporten ser kun på et slutdepot og nævner ikke muligheden for et mellemlager eller eksport til udlandet, siger Ellen Margrethe Basse.

Miljøprofessor Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet kalder Sundhedsministeriets nye rapport om atomaffald for mangelfuld og overfladisk. (© www.basse.dk)

Sundhedsministeriets nye miljøvurdering af et slutdepot for Risøs atomaffald er overfladisk.

Det mener professor i miljøret ved Aarhus Universitet, Ellen Margrethe Basse.

Rapporten omhandler de seks områder i Danmark, som fortsat er i spil til at tage imod atomaffaldet. Det er Østermarie på Bornholm, to områder ved Skive samt lokaliteter på det nordøstlige Fyn, i Thy og ved Rødby på Lolland.

Der mangler en helhedsvurdering

Ellen Margrethe Basse kritiser blandt andet, at miljøvurderingen kun handler om et slutdepot - og ikke ser på muligheden for et mellemlager eller eksport af affaldet til udlandet.

- Man har tre løsningsmuligheder og så ser man på én af dem, slutdeponering, så man får det opdelt og får ikke en helhedsvurdering, forklarer Ellen Margrethe Basse.

Hun fremhæver desuden, at rapporten udelukker en hel del aspekter, som man vil behandle senere eller i en anden sammenhæng.

Rapporten nævner stort set ikke vandet

- For eksempel i forhold til beskyttelse af Natura 2000-områder og biodiversitet. Jeg synes heller ikke, at vurderingen af vand indgår som noget centralt, så derfor bliver en meget overfladisk vurdering, understreger Ellen Margrethe Basse.

Hun mener, at rapporten ikke lever op til de krav, som findes i EU-direktivet om strategiske miljøvurderinger.

- Her står, at man skal foretage en vurdering af blandt andet biologisk mangfoldighed, mennesker og sundhed, fauna, jordbund, vand, luft og klima. Men rapporten tager nogle punkter ud, og andre vil man første vurdere senere, siger Ellen Margrethe Basse.

Argumenterne går i ring

Hun mener i det hele taget, at rapporten er uklar og nævner som eksempel vurderingen af området på Bornholm.

- På side 56 siger man, at man ikke går ind i en vurdering af Natura 2000-planerne, fordi det vurderes i en anden sammenhæng. Alligevel kan man sige på side 58, at der ikke er nogen miljøpåvirkning.

- Det må være enten-eller. Jeg synes det er meget uklart, hvordan man når frem til sådan en konklussion, siger Ellen Margrethe Basse.

Sundhedsministeriets miljøvurdering er lige nu ude i høring, men det er svært for borgerne at forholde sig til den, mener Ellen Margrethe Basse:

- Det skulle jo gerne være forståeligt, og det synes jeg ikke det er.

Facebook
Twitter