Rigspolitiet: Narko-rapport overdriver antallet af personer, der dør af overdosis

Antidote Danmark får kritik fra Rigspolitiet og præciserer nu tallene i rapporten.

Antidote Danmark skriver, at 276 danskere døde af en overdosis i 2016. Rigspolitiets tal siger 207. (© Colourbox)

Rapport fra Antidote Danmark overdriver antallet af mennesker, der dør af en overdosis narko. I organisationens nyeste årsrapport, der blev udgivet tirsdag, står der, at 276 mennesker i 2016 døde af en overdosis narkotika. Men det er der ikke dokumentation for, fastslår Rigspolitiet.

Organisationen vælger nemlig at tolke oplysninger fra Rigspolitiet om narkorelaterede dødsfald som dødsfald på grund af en overdosis. Den antager altså, at der i hvert dødstilfælde var tale om en overdosis.

Men sådan kan man ikke tolke tallene, siger Michael Kjeldgaard, chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, der har leveret tallene til Antidote Danmark.

- Vi bruger Sundhedsstyrelsens definition, og her kan et narkotikarelateret dødsfald både være som følge af en overdosis, men også for eksempel selvmord, siger Michael Kjeldgaard.

Antidote Danmark arbejder på at nedbringe antallet af dødstilfælde, der skyldes overdoser. I den forbindelse har organisationen fået indsigt i Rigspolitiets tal for narkotikarelaterede dødsfald i Danmark i 2016. Dem var der ifølge Rigspolitiet 276 af i 2016, men i Antidote Danmarks rapport er det altså blevet til, at 276 er døde af en overdosis.

Bornholm sat i forkert lys

På Bornholm var der ifølge Antidote Danmark fire dødsfald i 2016, der skyldtes en overdosis. Det placerer Bornholm på en sjetteplads blandt landets kommuner med flest overdosisdødsfald målt i forhold til indbyggertal.

Det tal undrer vicepolitiinspektør hos Bornholms Politi, Peter Jørgensen. En nærmere granskning af tallene har vist, at kun ét af de fire dødsfald skete på grund af en overdosis. De tre andre dødsfald drejede sig om mennesker, der var eller havde været misbrugere, men som ikke døde af en overdosis.

Det pikerer Peter Jørgensen, at rapporten tegner et så fejlagtigt billede af Bornholm.

- Det ene narkorelaterede dødsfald, vi havde i 2016, var i øvrigt en narkoman, der ikke boede på Bornholm, men som lige var kommet til øen for at komme i behandling for sit misbrug.

- Lige før, han kom til behandlingscenteret, havde han taget for meget narko, og han blev fundet død dagen efter, siger Peter Jørgensen.

Ændrer rapporten

Hos Antidote Danmark medgiver daglig leder Michael Lodberg Olsen, at tallene er usikre, og derfor er der nu kommet en præcisering i rapporten. Nu står der, at de oplyste tal fra Rigspolitiet kan indeholde mange forskellige former for narkotikarelaterede dødsfald med forskellige dødsårsager og ikke kun forgiftninger / overdoser.

  • Antidote Danmark er et netværk af fagfolk - primært læger - som forebygger overdosisdødsfald blandt stofmisbrugere.

  • Organisationen er støttet af Sundhedsstyrelsen.

  • Rigspolitiet bruger Sundhedsstyrelsens definition af narkodødsfald. Et narkotikarelateret dødsfald kan både være som følge af en overdosis, men også andre ting som et færdelsuheld med dødelig udgang, hvor narko var involveret. Det kan også være eksempelvis selvmord eller drab, hvor narkotika spiller en rolle i dødsfaldet.

  • Ifølge chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, Michael Kjeldgaard, døde der i 2016 lidt over 200 mennesker af en overdosis. Det svarer til samme antal personer, der blev dræbt i trafikken.