Sæler må jages i Sverige

Svenske fiskere får nu lov til at jage sæler i modsætning til danske fiskere

Jagt på sæler bliver en sælfølge for svenske fiskere, hvis dyrene kommer for tæt på fangstredskaber og fiskepladser (Foto: Casper Tybjerg © Casper Tybjerg)

I modsætning til i Danmark hvor fiskerne kæmper med sælerne uden at måtte skyde dem, får de svenske fiskere nu lov til at jage sæler, hvis de kommer i nærheden af fangstredskaber eller fiskepladser.

Det svenske Havs- och Vattenmyndigheten, har nemlig vedtaget en national forvaltningsplan for gråsæler og spættede sæler, der vil gavne både sælerne og fiskerne.

Målsætningen med forvaltningsplanen er, at begge sælarter skal have status som bevaringsværdige og målet er ligeledes at minimere sælernes indflydelse og ødelæggelse af fiskernes interesser og redskaber.

Hvor mange sæler der bør være er ikke specificeret, men målet er at kombinere en robust sælbestand med et bæredygtigt og kystnært fiskeri.

Facebook
Twitter